Om Ea

Ea Energianalyse er et konsulentfirma, der rådgiver og forsker inden for energi- og klimaområdet. Vores kunder er myndigheder, energiselskaber og brancheorganisationer, og vi arbejder både i Danmark og internationalt.

 

Energisystemer og virkemidler

Eas arbejdsfelt omfatter analyser af energisystemerne ud fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig vinkel samt analyser af virkemidler i energi- og klimapolitikken. Analyserne omfatter såvel nye produktionsteknologier som besparelser og tilpasning af energiforbruget til et mere fleksibelt energisystem.

 

Modellering af el- og varmesystemer

Vi arbejder med komplekse matematiske modeller til simulering af el- og varmesystemerne i en markedssammenhæng, og vi arbejder med scenarieteknikker for at vurdere de langsigtede muligheder for at udvikle bæredygtige energisystemer.
Endvidere hjælper vi selskaber inden for energiområdet med at tilpasse sig til ændrede
vilkår.

 

Tværfaglighed og tæt dialog

Når vi løser opgaver, lægger vi vægt på tværfaglighed, på tæt dialog med kunden undervejs i forløbet og på, at resultaterne præsenteres på en forståelig måde, uden at faglighed og dokumentation forsvinder. Vi har en tradition for at arbejde sammen med universiteter og andre rådgivere.

 

Organisering

Ea Energianalyse a/s er ejet af fem partnere: Hans Henrik Lindboe, Mikael Togeby, Anders Kofoed-Wiuff, Jesper Troelsgaard Werling og Lars Møllenbach Bregnbæk. Partnerne er selskabets eneste aktionærer, har alle samme ejerandel og udgør selskabets bestyrelse. Mikael Togeby er daglig leder.

 

Selskabet er oprettet i 2005. Anders, Jesper og Lars indtrådte som partnere i december 2010. Kaare Sandholt var partner fra 2005 til 2011. Helge Ørsted Pedersen var partner fra 2005 til 2014.

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096