Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget brug af VE

Ea Energianalyse har sammen med EOH Enerweb, DTU og Energi.net været en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet med projektet var at vurdere den effekt, som en øget integration af vedvarende energi har på systemtilstrækkeligheden og reservemarginen i det sydafrikanske elnet.

 

I projektet har Ea Energianalyse udarbejdet en stokastisk analyse af systemtilstrækkelighed. Modellen SisyfosR er blevet anvendt, en videreudvikling af Sisyfos, som er blevet forbedret og udviklet i forbindelse med dette projekt.

 

Igennem projektet er scenarier for det sydafrikanske elsystem blevet opstillet, hvor fokus har været på udviklingen i systemtilstrækkelighed og det fremtidige behov for reserver med udgangspunkt i den geografiske fordeling af vedvarende energi, belastning og transmissionsnet.  En del af projektet var at undersøge omkostningerne ved at sikre systemtilstrækkelighed.

 

Ud over konsulentbistand, har Ea Energianalyse også været involveret i vidensdeling og kapacitetsopbygning hos relevante Eskom og DOE eksperter. Fulde versioner af softwaren til modellering i SisyfosR er blevet delt med de sydafrikanske projektdeltagere, samt træning i anvendelsen.

 

Projektet varede fra maj 2015 til juli 2016


Opdateret 26.09.2017

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096