Analyse af terminspriser

På elmarkedet handles løbende kontrakter, som kan anvendes til at prissikre en fremtidig elpris. Fx kan der i 2016 handles terminskontrakter for hvert af årene 2017 til 2026.

 

I dette projekt er analyseret hvor gode terminskontrakterne er til at forudsige et konkret års elpris. Der er anvendt data fra 2005-2015, hvor de handlede terminskontrakter er sammenlignet med de faktisk priser, når året er realiseret.

 

Analysen peger på, at der er betydelig handel med kontrakterne for det næste år og året efter, men at kontrakterne for flere år ud i fremtiden ikke handles i noget betydeligt omfang – og at prisen derfor ikke kan tillægge nogen stor værdi.

 

Selv på de sidste handelsdage er der ofte mere end 20% forskel mellem den handlede pris og årets resultat.

 

Analysen er gennemført for Energistyrelsen fra december 2015 til januar 2016


Opdateret 09.02.2017

Yderligere information:

 

Analyser af terminspriser

 

Kontakt Mikael Togeby eller Nina Dupont

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096