Udvikling af modellen BalmorelLite

I mange lande, som ikke har erfaringer med vindkraft, er der en opfattelse af, at omkostningerne forbundet med at integrere vindmøller i elsystemet er meget høje. Det udtrykker sig i skepsis over for vindmøller i energiselskaber og myndigheders planlægning og sommetider i meget strenge krav til vindmølleejerne, fx om etablering af back-up kapacitet.

 

Formålet med dette projekt er at illustrere de faktiske integrationsomkostninger ud fra en pædagogisk og analytisk baseret tilgang. Der sker ved at etablere en simpel energimodel, der kan opgøre omkostningerne ved at integrere vindkraft (og eventuelt solenergi) i forskellige energisystemer og samtidigt illustrere udfordringer og løsninger. Modellen skal være så brugervenlig og beregningshastigheden så lav, at den kan bruges til at gennemføre ”on the spot” beregninger. Den primære målgruppe er repræsentanter fra energiselskaber og regeringer i ikke OECD-lande. 

 

Modellen kan anvendes til at estimere vindkraft systemintegrationsomkostninger for forskellige typer af energisystemer og dermed bruges til kvalificere input til fx least-cost-of-energy (LCoE) beregninger. Andre output er driftsmønster i en karakteristisk uge og varighedskurve for produktion.

 

Modellen laves med udgangspunkt i el- og varmemarkedsmodellen, Balmorel, som Ea Energianalyse har anvendt til en lang række analyser i Danmark og i udlandet.

I tillæg til vurdering af integrationsomkostninger, vi modellen også kunne vise den resulterende reduktion i systemets CO2-emission.

 

Projektet gennemføres i perioden december 2015 – juni 2016


Opdateret 02.06.2016

Yderligere information:

 

 

Kontakt: Katja B. Jensen

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096