Implementering af artikel 8 af ESD i de nordiske lande

Artikel 8 af energisparedirektivet (2012/27/EU) omhandler energisyn og energiledelse.

 

Ea Energianalyse har assisteret Elkjøp Nordic i en kortlægning af de regulatoriske rammer og understøttende foranstaltninger for Artikel 8 implementering i de nordiske lande.

 

Formålet med Artikel 8 er at forpligte store virksomheder og opmuntre andre slutbrugere til at kortlægge deres energiforbrug (indkøbt og egen produktion) vha. energisyn og identificere mulighederne for energieffektivisering. Fokus er på den del af energiforbruget, som virksomhederne selv kan påvirke. 


Periode: Januar-februar 2016


Opdateret 09.02.2017

Yderligere information:

 

Kontakt: Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096