Omkostningsanalyse 2014

Energispareaftalen af 13. november 2012 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtigelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til aktiviteter, som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af forpligtigelsen. I henhold til aftalen kan der hvert år gennemføres en omkostningsanalyse med særligt fokus på de dyreste energiselskaber.


Ea Energianalyse har for Energistyrelsen gennemført en omkostningsanalyse af energiselskabernes indberettede omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af energispareforpligtelsen i 2014. Der er til analysen udvalgt 25 net- og distributionsselskaber med omkostninger, der ligger blandt de 5% højeste omkostninger per indberettet kWh og 5 net- og distributionsselskaber med omkostninger, der ligger blandt de 5% laveste omkostninger per indberettet kWh.


Formålet analysen er at få indblik i omkostningseffektiviteten i forbindelse med selskabernes energispareindsats i 2014 og, hvad der ligger til grund for, at nogle selskaber realiserer besparelser til højere eller lavere omkostninger per sparet kWh. Sigtet er endvidere, at opnå et godt indblik i, hvilke indsatsområder selskaberne fokuserer på, hvordan de fastsætter prisen på deres realiserede energibesparelser, hvordan de sikrer markedsmæssighed, samt hvilke skridt de dyreste selskaber eventuelt har taget siden 2014 for at nedbringe deres omkostninger.


Opdateret 09.02.2017

Yderligere information:

 

Kontakt: Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096