Brændeundersøgelse 2015

 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen undersøger hvert andet år forbruget af brænde i Danmark. Undersøgelsen leverer input til Energistyrelsens energistatistik og Miljøstyrelsens beregning af forureningen i Danmark. Gennem undersøgelsen findes antallet af brændeforbrugende apparater (brændeovne, åbne pejse, masseovne og brændekedler) i danske boliger og fritidshuse, og forbruget i dem klarlægges.

 

I undersøgelsen for 2015, som Ea Energianalyse gennemførte i samarbejde med Danmarks Statistik, modtog 40.000 boligejere i hele landet et spøgeskema om deres brændeforbrug. Som noget nyt anvendte undersøgelsen digital post.


Undersøgelsen fandt at brændeforbruget var 22.900 TJ og foregik i omkring 842.000 brændeovne, pejseindsatser, masseovne og åbne pejse samt omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse.


Omregnet til et normalår, var brændeforbruget i 2015 13% højere end i 2013. Ændringen skyldes mest, at antallet af brændefyrede anlæg nu opgøres til 12% mere end i 2013, hvilket tilskrives den nye metode for undersøgelsen mere end en virkelig vækst.


Bestanden af anlæg viser sig gennemsnitligt at være yngre end tidligere undersøgelser har vist. Ovne fra før 2005 udgør nu en mindre andel, end undersøgelsen for 2013 viste. Ændringen kan skyldes undersøgelsens nye metode, men også det øgede fokus på behovet for skrotning af de gamle ovne, herunder Miljøstyrelsens skrotningsordning for brændeovne.


Undersøgelsen giver også helt ny viden om bestanden af primære varmeanlæg i danske boliger.


Brændeundersøgelsen anvender en ny metode, som har givet flere svar og bedre resultater i forhold til tidligere brændeundersøgelser, som benyttede telefoninterviews. Til undersøgelsen har 40.000 tilfældigt udvalgte husstande fået tilsendt et spørgeskema om deres brændeforbrug. Heraf svarede 13.229 boligejere og 4.506 oplyste, at de bruger brænde i boligen. Svarene er efterfølgende vægtet og opregnet til at dække hele landet.


Hvis du vil vide mere, kan du downloade rapporten ”Brændeundersøgelse 2015” eller kontakte Morten Tony Hansen.

 

Opdateret 15.03.2017

Yderligere information:

 

Download:

Brændeundersøgelse 2015

November 2016

 

Kontakt: Morten Tony Hansen

Tlf.: 31 39 39 92

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096