Energiscenarier for Mexico

Mexico har ambitiøse mål vedrørende udbygningen af vedvarende energi i elsektoren og reduktion af den nationale CO2-udledning. Formålet med dette projekt er at give de mexikanske myndigheder, f.eks Secretaría de Energía, SENER, og Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, bedre muligheder for planlæggelse af elsystemet.


Som en del af projektet, har Ea Energianalyse implementeret en modelrepræsentation af det mexicanske elsystem i Balmorel og gennemkørt forskellige scenarieanalyser. Modellen er sat op med 53 transmissionsregioner. Hver region beskrives med hvert sit timebaserede elforbrug, regionens vind og sol ressource for hver time, samt at alle kraftværker er blevet tildelt de relevante regioner.


Modellen anvendes til simulering af en række scenarier for udviklingen af elsystemet op til 2050. Modellen anvender et teknologi katalog og investerer i least cost udvidelse af systemet. Scenarierne tager hensyn til de politiske mål for ren energi (Energia limpia) samt forskellige ”policy setups” med CO2 prissætning. Placering af vind og sol anlæg er en balance mellem 1) tilgængelighed af ressourcen (vindhastighed og solstråling) og 2) elprisen i hver region. Modellen optimerer dette - og beregner den bedste placering af vind og sol.


Derudover har Ea Energianalyse undervist de mexicanske eksperter i brugen af Balmorel, samt at en lokal set-up for modelkørsler i Mexico er blevet udviklet.


Ea Energianalyse udfører projektet i tæt samarbejde med Energistyrelsen, Energinet.dk, SENER, CENACE og SIMISE projektteamet. Projektet er en del af det mexicanske-danske program for energi og klimaændringer.


Projektet løber fra juli 2016 til juni 2017.

 

Opdateret 15.08.2017

Yderligere information:

 

Renewable energy scenarios in Mexico (EN)

Renewable energy scenarios in Mexico (ES)

Baggrundsrapport til Renewable Energy Outlook for Mexico, 2016, på hhv. engelsk og spansk


Prospectivas del Sector Energético

Link til den spanske Renewable energy Outlook for Mexico 2016

 

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096