Varmeudbudsmodel for Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarme producerer procesdamp til industrivirksomheden Junckers og fjernvarme til Køge og til hovedstadens fjernvarmenet. Fjernvarmeproduktionen skal derfor indgå i den fælles, daglige lastfordeling af hovedstadens fjernvarme, som varetages af Varmelast.dk. Den daglige lastfordeling skal sikre en samlet, økonomisk optimering af fjernvarmeproduktionen. Her tages der hensyn til indtjeningen i elspotmarkedet. Samtidig skal der tages hensyn til, at Køge Kraftvarme som de eneste kan levere damp til Junckers. Dette kræver, at mindst den ene af værket to blokke er i drift.

Udvikling af værktøj og løbende support

Ea Energianalyse har bistået Køge Kraftvarme med at udvikle et værktøj til indmeldelse til varmelastenheden, Varmelast.dk, og siden med tilpasning af værktøjer. Desuden yder Ea Energianalyse support i forbindelse med brugen af værktøjet.

 

 

Opdateret 10.08.2018

Yderligere information:

 

Kontakt: Jesper Werling

og Katja B. Jensen

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096