Havvind i Østersøen

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning af vindressourcer, udbygningspotentiale og muligheder for integration i elmarkedet. Rapporten belyser blandt andet økonomien i at etablere såkaldte offshore hubs, hvor havmølleparker fungerer som bindeled i et styrket elnet mellem landene omkring Østersøen. Ea Energianalyse har været ansvarlig for omkostningsberegninger og analyser af markedsintegrationen med elmarkedsmodellen Balmorel.

 

Analysen viser et samlet potentiale i Østersøen på 93 GW havvind. De forskellige placeringer udviser betydelig variation med hensyn til både etableringsomkostninger og markedsværdien af den producerede el. De bedste lokationer, som primært ligger i den sydlige del af Østersøen, kan vise sig at være konkurrencedygtige i 2030. Rapporten viser, at en ambitiøs og omkostningseffektiv udnyttelse af potentialet kræver samarbejde på tværs af lande om både udbygningsmål, netudbygning og regulatoriske rammer.

 

Projektet løb fra januar 2018 til juni 2019.

 

Opdateret 23.09.2019

Yderligere information

 

Læs rapporten:

 

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff eller János Hethey

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096