Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande - Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale ændringer at opnå Paris-aftalens vision, om at holde den globale temperaturstigning "godt under to grader".


I 2016 blev Nordic Energy Technology Perspectives (NETP) udgivet af Nordic Energy Research (NER) (en mellemstatslig organisation der rapporterer til Nordisk Ministerråd) og Det Internationale Energiagentur (IEA). Rapporten bød på detaljerede scenariebaserede analyser af, hvordan de nordiske lande kan opnå nær CO2-neutrale energisystemer.


Ea har hjulpet NER med at forberede en publikation, der evaluerer de faktiske fremskridt hen imod nordisk CO2-neutralitet, som beskrevet i NETP scenariet Carbon Neutral Scenario (CNS), og som stiller spørgsmålet om, hvorvidt vi er på sporet.
Publikationen fokuserer på de vigtigste drivkræfter bag omstillingen af ​​den nordiske energiprofil, herunder at øge andelen af ​​vedvarende energi inden for elsektoren, øge brugen af ​​bioenergi, elektrificering af transport, elektrificering af varmeforsyning og dekarbonisering af industrien, samt udvikling inden for energieffektivitet og smarte bygninger, grøn mobilitet, energilagring og geologisk CO2-lagring.


Projektet løb fra april 2019 til august 2019.

 

Uddrag fra rapporten:

 

 
Opdateret 3-10-2019

Download rapporten her:

 

 

Kontakt:

 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096