Chiara Spezzati

csp | Student, BSc

Chiara er i gang med en kandidat i Sustainable Energy på DTU.

E-mail:

Tlf:

Direkte nummer: