Analyse af nyt affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2011 - maj 2011

Affaldsselskabet AVV, som behandler affald for Hjørring og Brønderslev kommuner, har planer om at etablere ny forbrændingskapacitet som erstatning for eksisterende anlæg. Ea Energianalyse har undersøgt fordele og ulemper ved forskellige løsninger for den fremtidige affaldsbehandling.

Nuværende kapacitet tilstrækkelig indtil videre

Analysen viser, at der på mellemlangt sigt er tilstrækkelig alternativ behandlingskapacitet i regionen. På længere sigt vil den økonomisk set mest fornuftige løsning være at etablere ét stort fælles affaldsanlæg i det nordlige Vendsyssel, som kan dække både Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn kommuner og forsyne Frederikshavn og Hjørring med varme via en ny varmetransmissionsledning.

Samlet strategi for affald og varme

Det anbefales derfor, at beslutningen om at etablere en ny ovn i Hjørring sættes i bero i fx to år – og at der indledes drøftelser mellem affaldsselskaber og varmeselskaber i hele regionen med henblik på at udvikle en samlet strategi for affald og for udbygning af varmetransmission.