Analyse af terminspriser

Priser og prisprognoser | december 2015 - januar 2016

På elmarkedet handles løbende kontrakter, som kan anvendes til at prissikre en fremtidig elpris. Fx kan der i 2016 handles terminskontrakter for hvert af årene 2017 til 2026.

I dette projekt blev det analyseret, hvor gode terminskontrakterne er til at forudsige et konkret års elpris. Der blev anvendt data fra 2005-2015, hvor de handlede terminskontrakter blev sammenlignet med de faktisk priser, når året var realiseret.

Analysen pegede på, at der var betydelig handel med kontrakterne for det næst kommende år og året efter, men at kontrakterne for flere år ud i fremtiden ikke blev handlet i noget betydeligt omfang – og at prisen derfor ikke kunne tillægge nogen stor værdi.

Selv på de sidste handelsdage var der ofte mere end 20% forskel mellem den handlede pris og årets resultat.