Udvikling af modellen BalmorelLite

| december 2015 - juni 2016

I mange lande, der ikke har erfaringer med vindkraft, er der en opfattelse af, at omkostningerne forbundet med at integrere vindmøller i elsystemet er meget høje. Det udtrykker sig i skepsis overfor vindmøller i energiselskaber og myndigheders planlægning og sommetider i meget strenge krav til vindmølleejerne, fx om etablering af back-up kapacitet.

Formålet med dette projekt var at illustrere de faktiske integrationsomkostninger ud fra en pædagogisk og analytisk baseret tilgang. Dette skete ved at etablere en simpel energimodel, der kunne opgøre omkostningerne ved at integrere vindkraft (og eventuelt solenergi) i forskellige energisystemer og samtidigt illustrere udfordringer og løsninger. Modellen skulle være så brugervenlig og beregningshastigheden så høj, at den kunne bruges til at gennemføre ”on the spot” beregninger. Den primære målgruppe var repræsentanter fra energiselskaber og regeringer i ikke-OECD-lande. 

Modellen, BalmorelLite, blev lavet med udgangspunkt i el- og varmemarkedsmodellen Balmorel, som Ea Energianalyse har anvendt til en lang række analyser i Danmark og i udlandet.

Modellen kan anvendes til at estimere systemintegrationsomkostninger for vindkraft for forskellige typer af energisystemer og dermed bruges til kvalificeret input til fx least-cost-of-energy (LCoE) beregninger. Andre output er driftsmønster i en karakteristisk uge og varighedskurve for produktion.

I tillæg til vurdering af integrationsomkostninger, kunne modellen også vise den resulterende reduktion i systemets CO2-emission.

Se mere på modellens hjemmeside BalmorelLite.dk.