Udvikling af modellen BalmorelLite

| december 2015 - juni 2016

I mange lande der ikke har erfaringer med vindkraft, er der en opfattelse af, at omkostningerne forbundet med at integrere vindmøller i elsystemet er meget høje. Det udtrykker sig i skepsis over for vindmøller i energiselskaber og myndigheders planlægning og sommetider i meget strenge krav til vindmølleejerne, fx om etablering af back-up kapacitet.

Formålet med dette projekt var at illustrere de faktiske integrationsomkostninger ud fra en pædagogisk og analytisk baseret tilgang. Dette skete ved at etablere en simpel energimodel, der kunne opgøre omkostningerne ved at integrere vindkraft (og eventuelt solenergi) i forskellige energisystemer og samtidigt illustrere udfordringer og løsninger. Modellen skulle være så brugervenlig og beregningshastigheden så lav, at den kunne bruges til at gennemføre ”on the spot” beregninger. Den primære målgruppe var repræsentanter fra energiselskaber og regeringer i ikke-OECD-lande. 

Modellen kan anvendes til at estimere systemintegrationsomkostninger for vindkraft for forskellige typer af energisystemer og dermed bruges til kvalificere input til fx least-cost-of-energy (LCoE) beregninger. Andre output er driftsmønster i en karakteristisk uge og varighedskurve for produktion.

Modellen blev lavet med udgangspunkt i el- og varmemarkedsmodellen Balmorel, som Ea Energianalyse har anvendt til en lang række analyser i Danmark og i udlandet.

I tillæg til vurdering af integrationsomkostninger, kunne modellen også vise den resulterende reduktion i systemets CO2-emission.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen