Det baltiske elmarked post 2030

Balmorel: Energisystemsmodel | april 2022 - maj 2023

Den baltiske region kan blive en stor kilde til vedvarende energi, offshore vind inkluderet. Selvom der er et stort potentiale for vindenergi, er det meste af Østersøen langt fra de store lastcentre i Centraleuropa, hvilket betyder, at for at maksimere potentialet for offshore vind i Østersøen, vil det kræve store investeringer i transmissionssystemet. På baggrund af dette ønsker de baltiske TSO’er at samarbejde for at udvikle et maritimt energinetværk og -marked.

Denne undersøgelse, som udføres for den estiske TSO Elering, giver indblik i økonomiske parametre for performance, indflydelse og perspektiv for forskellige projekter om produktion, lagring og transmission i regionens energisystem, med et mål om at udstikke en levedygtig og økonomisk optimal vej til et dekarboniseret elektricitetssystem, med tilstrækkelig elforsyningssikkerhed.

Det primære værktøj brugt til at udføre arbejdet er energisystemsmodellen Balmorel.

Projektet løber til maj 2023.