Energiscenarier til Hainan Clean Energy Island

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2019 - oktober 2020

Hainan-provinsen i det Sydkinesiske Hav har et stigende elforbrug, og er pt primært afhængig af ikke-vedvarende energikilder. Den kinesiske regering har udvalgt regionen som et område til at demonstrere udvikling indenfor grønne energikilder hen mod 2030, i tråd med Kinas overordnede strategi om at opbygge et grønt, sikkert og effektivt elsystem med lave CO2-emissioner, som en del af den igangværende reform af energimarkedet.

Dette projekt omhandlede to spørgsmål i relation til dette: hvordan elsektoren i Hainan kan overgå til grøn energi, samt hvilken fremgangsmåde der har de laveste omkostninger.

To scenarier blev analyserede:

  • Business as usual (BAU): Viser udviklingen i elsystemet, hvis der fortsættes som nu
  • Clean Energy Island (CEI): Er sat op til at følge Hainans plan for at reducere elproduktion fra kul i 2030 og øge lavemissionsenergiteknikker.

De centrale konklusioner fra analysen var, at en god vej til grøn energi er at reducere eksport og øge elproduktionen fra vedvarende energikilder, hvor sol- og vindenergi er typerne med lavest omkostninger. Derudover skal politikker, reguleringer og markedsdesign koordineres med naboprovinserne, hvis CEI-scenariet skal kunne påvirke det generelle energisystem.

Projektet løb fra december 2019 til oktober 2020. Det blev udført for Energistyrelsen som en del af the Danish-Chinese Energy Partnership Program, sammen med China National Renewable Energy Centre. Mere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside og rapporten kan downloades her på siden.