GreenLab Skive

Danmark | januar 2020 - december 2025

Projektet GreenLab Skive P2X har som hovedformål at demonstrere og udvikle et effektivt samspil mellem energi fra vind og sol, infrastruktur, lagring, og produktion af brint og metanol – og på sigt andre elektrofuels. Der er et stærkt fokus på synergier, symbiose, integration og driftsoptimering mellem både P2X-anlæggets forskellige komponenter og mellem P2X-anlægget og nabovirksomheder i erhvervsområdet. Dette vil give viden om værdisætning og afsætning af de grønne brændsler, både på produktionslokationen og andetsteds.

GreenLab Skive skal producere brint og metanol på strøm fra nyopstillet vind- og solenergiproduktionskapacitet, og fungere som demonstration af teknikken, økonomien og driften af et storskala og fleksibelt elektrofuel-site i Danmark. Dette vil give forudsætninger for opskalering og optimering af fremtidige tilsvarende produktions-sites, og på sigt også produktion af ammoniak.

Endvidere medvirker projektet til at løse hønen og ægget-udfordringen omkring produktion af elektrofuels, og løsning af energilagringsproblematikken i fremtidens elsystem. Erfaringerne fra dette og lignende projekter vil være afgørende for, at Danmarks mål om 70% CO2-reduktion kan nås i 2030.

Ea Energianalyse bidrager med modellering af driften af GreenLab Skive, og havde også en afgørende rolle i at opnå støtte til projektet fra Energilagringspuljen.

Projektet udføres for Energistyrelsen, og startede i januar 2020. Det forventes afsluttet i 2025.