Scenarieanalyser og Balmorel-undervisning i Tyrkiet

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2021 - november 2022

Tyrkiet og Danmark har siden 2017 samarbejdet i et ”Strategic Sector Cooperation” program, der udvikler relevante politikker, strategier og løsninger til at muliggøre en omstilling af den tyrkiske energisektor, til at mindske mængden af anvendte fossile brændsler.

Det nuværende fokus for programmet er at støtte den danske Energistyrelse i at lave et ”roadmap” til offshore vind i Tyrkiet. Ea Energianalyse har lavet en tyrkisk energisystemmodel i Balmorel, for at kunne modellere og analysere den potentielle rolle som offshore vind kan have i Tyrkiet i forskellige scenarier. Resultater fra Balmorelmodellen vil give indblik i dynamikkerne i den tyrkiske energisektor og indsigt i potentialet for offshore vind i Tyrkiet.

I en anden del af projektet har Ea afholdt introduktionskurser i Balmorel for tyrkiske eksperter, for at de kan blive fortrolige med Balmorel-energisystemmodellen, med et fokus på at opnå forståelse for formaterne for data input og hvilke resultater, der er relevante.

Projektet løber fra september 2021 til november 2022.