Scenarieanalyser og Balmorel-undervisning i Tyrkiet

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2021 - december 2022

Tyrkiet og Danmark har siden 2017 samarbejdet i et ”Strategic Sector Cooperation” program, der udvikler relevante politikker, strategier og løsninger til at muliggøre en omstilling af den tyrkiske energisektor for at mindske mængden af anvendte fossile brændsler.

Som en del af programmet støttede Ea Energianalyse den danske Energistyrelse i at lave et ”roadmap” for offshore vind i Tyrkiet. Ea Energianalyse lavede i den forbindelse en tyrkisk energisystemmodel i Balmorel, for at kunne modellere og analysere den potentielle rolle som offshore vind kan have i Tyrkiet i forskellige scenarier. Resultater fra Balmorelmodellen gav indblik i dynamikkerne i den tyrkiske energisektor og indsigt i potentialet for offshore vind i Tyrkiet.

I en anden del af projektet afholdt Ea introduktionskurser i Balmorel for tyrkiske eksperter, for at de kunne blive fortrolige med Balmorel-energisystemmodellen, med et fokus på at opnå forståelse for formaterne for data-input og hvilke resultater, der er relevante.

Projektet løb fra september 2021 til december 2022.