Solkrafts rolle i det danske energisystem

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2021 - juni 2021

Indfrielse af de danske klimamål kræver en kraftig elektrificering af opvarmning, industri og transport, samt el til PtX-anlæg, som skal producere grønne brændstoffer. Dertil kommer et stigende behov for el til forsyning af datacentre.

For at imødekomme det stigende elforbrug, skal elproduktionen tilsvarende stige. Landbaserede energikilder er de billigste energikilder. Levetidsomkostningerne for markplacerede solcelleparker er i dag på niveau med landvindmøller og i 2030 forventes de at være den billigste energikilde.

Formålet med denne analyse var at undersøge:​

  • hvilken rolle solkraft kan spille i indfrielsen af Danmarks 2030-klimamål ​
  • rammebetingelsernes betydning for udbygningen af solkraft.​

I forbindelse med projektet er der gennemført analyser med elmarkedsmodellen Balmorel, som viste, at danske solcelleanlæg potentielt kan levere 16,5 TWh i 2030, svarende til en kapacitet på 16,3 GWp uden behov for produktionstilskud.​

​Analysen viste også, at udbygningen af solkraft i Danmark er følsom overfor konkurrence fra VE-projekter i udlandet, fordi elmarkederne er meget tæt koblede.

Projektet blev udført for Dansk Solkraft, og det løb fra februar til juni 2021.