Om Ea

Ea Energianalyse er et konsulentfirma, der rådgiver og forsker inden for energi- og klimaområdet. Vores kunder er myndigheder, energiselskaber og brancheorganisationer, og vi arbejder både i Danmark og internationalt.

Energisystemer og virkemidler

Eas arbejdsfelt omfatter analyser af energisystemerne ud fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig vinkel, samt analyser af virkemidler i energi- og klimapolitikken. Analyserne omfatter såvel nye produktionsteknologier, som besparelser og tilpasning af energiforbruget til et mere fleksibelt energisystem.

Modellering af el- og varmesystemer

Vi arbejder med komplekse matematiske modeller til simulering af el- og varmesystemer i en markedssammenhæng, og vi arbejder med scenarieteknikker for at vurdere de langsigtede muligheder for at udvikle bæredygtige energisystemer. Endvidere hjælper vi selskaber inden for energiområdet med at tilpasse sig til ændrede vilkår.

Tværfaglighed og tæt dialog

Når vi løser opgaver, lægger vi vægt på tværfaglighed, på tæt dialog med kunden undervejs i forløbet og på, at resultaterne præsenteres på en forståelig måde, uden at faglighed og dokumentation forsvinder. Vi har en tradition for at arbejde sammen med universiteter og andre rådgivere.

Organisering

Ea Energianalyse a/s er ejet af 15 aktionærer, hvoraf fem er A-aktionærer og 10 er B-aktionærer. A-aktionærer er: Anders Kofoed-Wiuff, Hans Henrik Lindboe, Jesper Troelsgaard Werling, Lars Møllenbach Bregnbæk og Mikael Togeby. B-aktionærer er: Alberto Dalla Riva, Camilla Lund, Christian Bang, János Hethey, Jeannett Beyer, Katja Jensen, Lars Pauli Bornak, Morten Tony Hansen, Nina Dupont og Nina Stokkendal Poulsen.

Virksomheden har en ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og en daglig ledelse. Bestyrelsen består af: Hans Henrik Lindboe, Jesper Troelsgaard Werling, Lars Møllenbach Bregnbæk, Mikael Togeby, János Hethey, Katja Jensen og Lars Pauli Bornak. Direktionen består af Christian Bang og Mikael Togeby, som er daglig leder.

Selskabet er oprettet i 2005. Anders, Jesper og Lars indtrådte som partnere i december 2010. Kaare Sandholt var partner fra 2005 til 2011. Helge Ørsted Pedersen var partner fra 2005 til 2014.

I april 2017 blev det besluttet at udstede medarbejderaktier (B-aktier) til interesserede med anciennitet over 2 år. Alle berettigede medarbejdere valgte efterfølgende at købe sig ind som aktionærer i selskabet.

Læs mere om Eas medarbejdere her.

Regnskaber: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 og 2005/2006.