Om Ea

Ea Energianalyse er et konsulentfirma, der rådgiver og forsker inden for energi- og klimaområdet. Vores kunder er myndigheder, energiselskaber og brancheorganisationer, og vi arbejder både i Danmark og internationalt.

Energisystemer og virkemidler

Eas arbejdsfelt omfatter analyser af energisystemerne ud fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig vinkel, samt analyser af virkemidler i energi- og klimapolitikken. Analyserne omfatter såvel nye produktionsteknologier som besparelser og tilpasning af energiforbruget til et mere fleksibelt energisystem.

Modellering af el- og varmesystemer

Vi arbejder med komplekse matematiske modeller til simulering af el- og varmesystemer i en markedssammenhæng, og vi arbejder med scenarieteknikker for at vurdere de langsigtede muligheder for at udvikle bæredygtige energisystemer. Endvidere hjælper vi selskaber inden for energiområdet med at tilpasse sig til ændrede
vilkår.

Tværfaglighed og tæt dialog

Når vi løser opgaver, lægger vi vægt på tværfaglighed, på tæt dialog med kunden undervejs i forløbet og på, at resultaterne præsenteres på en forståelig måde, uden at faglighed og dokumentation forsvinder. Vi har en tradition for at arbejde sammen med universiteter og andre rådgivere.

Organisering

Ea Energianalyse a/s er ejet af 15 aktionærer, hvoraf fem er A-aktionærer og otte er B-aktionærer. A-aktionærer er: Anders Kofoed-Wiuff, Hans Henrik Lindboe, Jesper Troelsgaard Werling, Lars Møllenbach Bregnbæk og Mikael Togeby. B-aktionærer er: Alberto Dalla Riva, Christian Bang, Ida Stokkebye Rueskov, János Hethey, Jeannett Beyer, Jens Frandsen, Katja Jensen, Kirsten Dyhr-Mikkelsen, Lars Pauli Bornak, Morten Tony Hansen, Nina Dupont og Nina Stokkendal Poulsen.

Virksomheden har en ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og en daglig ledelse. Bestyrelsen består af: Anders Kofoed-Wiuff, Hans Henrik Lindboe, Jesper Troelsgaard Werling, Lars Møllenbach Bregnbæk, Mikael Togeby, Katja Jensen og Alberto Dalla Riva. Direktionen består af Christian Bang og Mikael Togeby, som er daglig leder.

Selskabet er oprettet i 2005. Anders, Jesper og Lars indtrådte som partnere i december 2010. Kaare Sandholt var partner fra 2005 til 2011. Helge Ørsted Pedersen var partner fra 2005 til 2014.

De fem partnere Anders Kofoed-Wiuff, Hans Henrik Lindboe, Jesper Troelsgaard Werling, Lars Møllenbach Bregnbæk og Mikael Togeby var selskabets eneste aktionærer, med lige ejerandel, indtil virksomhedens generalforsamling i april 2017, hvor bestyrelsen besluttede at udstede medarbejderaktier (B-aktier) til interesserede med anciennitet over 2 år. Alle berettigede medarbejdere valgte efterfølgende at købe sig ind som aktionærer i selskabet.

Regnskaber: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 og 2005/2006.