Vi søger en systemadministrator og cloud udvikler

Ea Energianalyse søger en ny kollega til at have ansvaret for vores interne IT-systemer og lede udviklingen af specialiserede IT-værktøjer. Vores ideelle kandidat har en solid IT-baggrund, kan..

16 oktober 2020

Ea-projekt præsenteres som flagskibsprojekt hos ECECP

I det seneste nyhedsbrev fra ECECP (EU-China Energy Cooperation Platform) præsenteres projektet ”ENTSO-E Grid Planning Modelling Showcase”, et projekt Ea Energianalyse er partner på, som deres flagskibsprojekt. ENTSO-E..

12 oktober 2020

Erfaringer fra liberalisering af den danske elsektor

Ea Energianalyse har sammen med Energistyrelsen udfærdiget en rapport om liberalisering af den danske elsektor. Håbet er at rapporten kan give inspiration og vejledning til partnerlande, der nu..

6 oktober 2020

Ea vinder fem rammekontrakter for internationale energianalyser

Ea Energianalyse har sammen med COWI, Viegand Maagøe og DTU vundet fem rammekontrakter. Vi skal bidrage med analyser til Energistyrelsens afdeling for Global Rådgivning, som er aktive i..

24 august 2020

IEA Bioenergy Task 40 udgiver ny rapport

Rapporten ”Deployment of BECCS/U value chains” blev i sidste uge udgivet at IEA Bioenergy Task 40, med bidrag fra Christian Bang fra Ea Energianalyse, der er den danske..

24 juni 2020

IEA Bioenergy Task 40 Webinar

Den 16. juni afholdt IEA Bioenergy Task 40 et webinar med oplæg fra den danske landsrepræsentant Christian Bang fra Ea Energianalyse. Webinaret havde titlen ”Deployment of BECCS/U –..

22 juni 2020

Ea skal rådgive varmeværker efter bortfald af grundbeløb

Ea Energianalyse er sammen med NIRAS, PlanEnergi, BDO og Advokatfirmaet Energi & Miljø blevet tildelt opgaven med at levere rådgivningsydelser til de mange kraftvarmeværker, der er sårbare over..

12 maj 2020

Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et..

6 maj 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet 2020

Nordic Energy Research (NER) har netop publiceret rapporten  Tracking Nordic Clean Energy Progress 2020  – en kort, illustrativ rapport, der kortlægger de nordiske fremskridt mod et CO2-neutralt samfund...

5 maj 2020

Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål..

21 april 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Ny analyse viser, at en ambitiøs, dansk strategi for elbiler, varmepumper og Power-to-X (PtX) er nødvendig for at nå målet om 70% reduktion af klimagasser i 2030. Rapporten..

20 april 2020

Etiopien – Planlægning og modellering

Som en del af det dansk-etiopiske energisamarbejde skal Ea Energianalyse støtte Etiopien i energiplanlægning og modellering af elsektoren. Elforsyningen i Etiopien er domineret af vandkraft, landet har også..

19 april 2020

Forsyningssikkerhed i Østafrika

Ea Energianalyse har sammen med 10 medlemslande i Eastern African power Pool, EAPP, analyseret forsyningssikkerheden for de nærmeste ti år. Resultatet er beskrevet i EAPP’s første Power Balance Statement. Yderligere investeringer..

21 januar 2020

Ea deltagelse ved IEA Bioenergy Task 40 møde i Leipzig

Christian Bang fra Ea Energianalyse deltog som den danske landsrepræsentant da medlemmer af IEA Bioenergy Task 40 mødtes ansigt til ansigt for anden gang. DBFZ, det tyske biomasseforskningscenter..

6 december 2019