Nordic Clean Energy Scenarios er blevet lanceret

Projektet Nordic Clean Energy Scenarios benytter scenariemodellering til at identificere de handlinger, der er nødvendige for at reducere energirelaterede udledninger af drivhusgasser, og til at kortlægge mulige langsigtede..

14 september 2021

Ea underviser igen på Balmorelkursus

I august afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. Til dette kursus blev DTU støttet af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab. Kurset havde 20 deltagere fra..

10 september 2021

Ny version af det vietnamesiske teknologikatalog

Ea Energianalyse har været med til at opdatere det vietnamesiske teknologikatalog, og i sidste uge blev den nye version udgivet. Det første vietnamesiske teknologikatalog blev udgivet i 2019...

11 august 2021

Ea genoptager udenlandsrejserne

Konsulent Alberto Dalla Riva fra Ea Energianalyse har for nylig gennemført en tur til Indonesien. Efter et langt stykke tid uden udenlandsrejser var det rart igen at kunne..

5 juli 2021

Casestudier om implementering af bio-CCS

Som middel til bekæmpelse af klimaforandringer er mange projekter nu ved at blive planlagt eller allerede sat i gang, med fokus på at fange og lagre CO2 fra..

27 maj 2021

Innovationspris til EuroGrid

EuroGrid-projektet er blevet tildelt Innovationsprisen fra Energy Cluster Denmark. Ea Energianalyse indgik i et partnerskab med ENFOR, DTU og Ørsted om at udføre EuroGrid-projektet, der blev faciliteret af..

11 maj 2021

Debatindlæg i GridTech om grønne certifikater

I forbindelse med det aktuelle lovforslag L-148 om fremme af vedvarende energi, har Hans Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse skrevet et debatindlæg til Ingeniørens net-medie GridTech. I lovforslaget..

27 april 2021

Ny opdatering af det indonesiske teknologikatalog

I samarbejde med the Directorate General of Electricity in Indonesia (DGE) og Energistyrelsen har Ea Energianalyse opdateret det indonesiske teknologikatalog fra 2017. De eksisterende beskrivelser af energi- og..

18 marts 2021

Hans-Henrik Lindboe fra Ea udtaler sig på P1 om KL’s lukkeliste

Efter KL’s plan for at tilpasse den danske forbrændingskapacitet for affald i fredags blev forkastet af myndighederne, deltog Hans-Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse i programmet Orientering på P1..

16 februar 2021

Ny rapport sætter fokus på alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

I en analyse for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har Ea Energianalyse undersøgt potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren. I rapporten konkluderer Ea, at den vigtigste..

8 februar 2021

Plan for tilpasning af kapaciteten for affaldsforbrænding

Kommunernes Landsforening (KL) har offentliggjort en plan for at tilpasse den danske forbrændingskapacitet for affald, ved at 30% af kapaciteten lukkes over de næste ti år. Læs mere..

18 december 2020

Ea citeres i Ingeniøren

Ea Energianalyse udfører scenarieanalyser af elsystemets udvikling i Danmark, Europa og en række andre lande og regioner. De nyeste analyser viser at vind og sol leverer 80% af..

9 december 2020

Brint og PtX i fremtidens energisystem

Notatet ”Brint og PtX i fremtidens energisystem” er udarbejdet af Ea Energianalyse for Dansk Energi som baggrundsmateriale til  rapporten ”Anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X”. I notatet..

25 november 2020

Ea vinder kontrakt med North Sea Wind Power Hub

Sammen med det tyske selskab Energynautics har Ea Energianalyse vundet en kontrakt på en stor energisystemsundersøgelse for North Sea Wind Power Hub. Undersøgelsen skal fokusere på måder at..

13 november 2020

Ea-projekt præsenteres som flagskibsprojekt hos ECECP

I det seneste nyhedsbrev fra ECECP (EU-China Energy Cooperation Platform) præsenteres projektet ”ENTSO-E Grid Planning Modelling Showcase”, et projekt Ea Energianalyse er partner på, som deres flagskibsprojekt. ENTSO-E..

12 oktober 2020

Erfaringer fra liberalisering af den danske elsektor

Ea Energianalyse har sammen med Energistyrelsen udfærdiget en rapport om liberalisering af den danske elsektor. Håbet er at rapporten kan give inspiration og vejledning til partnerlande, der nu..

6 oktober 2020

Ea vinder fem rammekontrakter for internationale energianalyser

Ea Energianalyse har sammen med COWI, Viegand Maagøe og DTU vundet fem rammekontrakter. Vi skal bidrage med analyser til Energistyrelsens afdeling for Global Rådgivning, som er aktive i..

24 august 2020

IEA Bioenergy Task 40 udgiver ny rapport

Rapporten ”Deployment of BECCS/U value chains” blev i sidste uge udgivet at IEA Bioenergy Task 40, med bidrag fra Christian Bang fra Ea Energianalyse, der er den danske..

24 juni 2020

IEA Bioenergy Task 40 Webinar

Den 16. juni afholdt IEA Bioenergy Task 40 et webinar med oplæg fra den danske landsrepræsentant Christian Bang fra Ea Energianalyse. Webinaret havde titlen ”Deployment of BECCS/U –..

22 juni 2020

Ea skal rådgive varmeværker efter bortfald af grundbeløb

Ea Energianalyse er sammen med NIRAS, PlanEnergi, BDO og Advokatfirmaet Energi & Miljø blevet tildelt opgaven med at levere rådgivningsydelser til de mange kraftvarmeværker, der er sårbare over..

12 maj 2020

Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et..

6 maj 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet 2020

Nordic Energy Research (NER) har netop publiceret rapporten  Tracking Nordic Clean Energy Progress 2020  – en kort, illustrativ rapport, der kortlægger de nordiske fremskridt mod et CO2-neutralt samfund...

5 maj 2020

Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål..

21 april 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Ny analyse viser, at en ambitiøs, dansk strategi for elbiler, varmepumper og Power-to-X (PtX) er nødvendig for at nå målet om 70% reduktion af klimagasser i 2030. Rapporten..

20 april 2020

Etiopien – Planlægning og modellering

Som en del af det dansk-etiopiske energisamarbejde skal Ea Energianalyse støtte Etiopien i energiplanlægning og modellering af elsektoren. Elforsyningen i Etiopien er domineret af vandkraft, landet har også..

19 april 2020

Forsyningssikkerhed i Østafrika

Ea Energianalyse har sammen med 10 medlemslande i Eastern African power Pool, EAPP, analyseret forsyningssikkerheden for de nærmeste ti år. Resultatet er beskrevet i EAPP’s første Power Balance Statement. Yderligere investeringer..

21 januar 2020

Ea deltagelse ved IEA Bioenergy Task 40 møde i Leipzig

Christian Bang fra Ea Energianalyse deltog som den danske landsrepræsentant da medlemmer af IEA Bioenergy Task 40 mødtes ansigt til ansigt for anden gang. DBFZ, det tyske biomasseforskningscenter..

6 december 2019