Ea skal rådgive varmeværker efter bortfald af grundbeløb

| Igangværende - Igangværende

Ea Energianalyse er sammen med NIRAS, PlanEnergi, BDO og Advokatfirmaet Energi & Miljø blevet tildelt opgaven med at levere rådgivningsydelser til de mange kraftvarmeværker, der er sårbare over varmeprisstigninger, efter at grundbeløbet er bortfaldet.

Staten har afsat 26 mio. kr. i en pulje målrettet de decentrale, naturgasbaserede kraftvarmeværker, som i en årrække har modtaget den statslige støtte. Energistyrelsen administrerer ordningen og har i et udbud her i foråret valgt de rådgivere, som skal stå for indsatsen de kommende fire år.

Rådgivningen er gratis for varmeværkerne og dækker analyser og beregninger af varmeværkets produktion, muligheder for udvidelse af varmegrundlaget og optimering af ledningsnettet i forhold til varmeværkets individuelle behov. Desuden kan der ydes bistand til sammenlægning af værker og til hel eller delvis lukning af fjernvarmenet.

Grundbeløbsværker kan ansøge om rådgivning på Energistyrelsen hjemmeside.