Kapacitetsopbygning og energimodellering i Pakistan

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2022 - december 2022

I 2020 vedtog Pakistans regering en målsætning for vedvarende energi, der inkluderer et mål om at have 20% vedvarende energi i energisammensætningen i 2025 (der er pt 4%), og at nå til 30% i 2030. Fordelingen er planlagt til at være 2/3 solenergi og 1/3 vindenergi. Dette skal være en del af en udbygning af elektricitetsproduktion der skal fylde et voksende energibehov og reducere udbredte strømafbrydelser.

For at nå målene er der brug for at forbedre energiplanlægningskapaciteten og integrationen af vedvarende energi hos energiautoriteterne.

Energistyrelsen og Energinet kommer med erfaringer fra arbejde i andre partnerlande med lignende udfordringer, for at sørge for at energiautoriteterne i Pakistan får opbygget deres selvtillid i at styre en større andel af vedvarende energi i elnettet.

Ea Energianalyse bidrog med kapacitetsopbygning hos lokale autoriteter, bl.a. med undervisning i energisystemmodellen Balmorel. Som en del af projektet blev en pakistansk version af modellen udviklet.