Energiscenarier for Mexico

Balmorel: Energisystemsmodel | juli 2016 - juni 2017

Mexico har ambitiøse mål vedrørende udbygningen af vedvarende energi i elsektoren og reduktion af den nationale CO2-udledning. Formålet med dette projekt var at give de mexikanske myndigheder, f.eks Secretaría de Energía, SENER, og Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, bedre muligheder for planlæggelse af elsystemet.

Som en del af projektet, har Ea Energianalyse implementeret en modelrepræsentation af det mexicanske elsystem i Balmorel og gennemkørt forskellige scenarieanalyser. Modellen blev sat op med 53 transmissionsregioner. Hver region blev beskrevet med hvert sit timebaserede elforbrug, regionens vind og sol ressource for hver time, og alle kraftværker blev tildelt de relevante regioner.

Modellen blev benyttet til simulering af en række scenarier for udviklingen af elsystemet op til 2050. Modellen anvendte et teknologikatalog og investerede i least cost udvidelse af systemet. Scenarierne tog hensyn til de politiske mål for ren energi (Energia limpia) samt forskellige ”policy setups” med CO2 prissætning. Placering af vind og sol anlæg var en balance mellem 1) tilgængelighed af ressourcen (vindhastighed og solstråling) og 2) elprisen i hver region. Modellen optimerede dette – og beregnede den bedste placering af vind og sol.

Ea Energianalyse underviste også de mexicanske eksperter i brugen af Balmorel, og en lokal set-up for modelkørsler i Mexico blev udviklet.


Ea Energianalyse udførte projektet i tæt samarbejde med Energistyrelsen, Energinet.dk, SENER, CENACE og SIMISE projektteamet. Projektet var en del af det mexicanske-danske program for energi og klimaændringer.