Indien

Indien har haft en betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket påvirker landets elektricitetsbehov. Dette er vokset med mere end 6% pr år i det seneste årti og forventes at fortsætte med at vokse i de kommende år.

Den indiske regering planlægger derfor ekstra produktionskapacitet for at håndtere det voksende behov. Den nuværende elektricitetsproduktionskapacitet er på over 350GW, men store udvidelser er nødvendige.

Der er fire centrale mål i den indiske energipolitik:

  • Adgang til el med priser, der er til at betale
  • Forbedret sikkerhed og selvstændighed
  • Mere bæredygtighed
  • Økonomisk vækst

For at nå nogle af disse mål, har regeringen politikker der sigter på at nå 175GW kapacitet af vedvarende energi i 2022 og med et langsigtet mål om at nå 450GW.

Energiplanlægning er nødvendig for at sikre omkostningseffektivitet når produktionen udvides. Til dette formål er en høj kvalitet af energimodellering nødvendig og kan være centralt for at vurdere de nødvendige trin i planlægningen af produktionskapacitet, for at møde det voksende behov og samtidig omstille til en grønnere energisektor.

I forbindelse med ”the Green Strategic Partnership” mellem Indien og Danmark er en handlingsplan blevet udviklet til ”the Indo-Danish Energy Partnership Programme” (INDEP) i tæt samarbejde med indiske institutioner (CEA, POSOCO, CERC) under det indiske Ministry of Power og Energistyrelsen i Danmark. Til støtte for dette arbejde er Energistyrelsen gået med til at udveksle viden om emner indenfor teknologiudvikling og energisystemplanlægning og -modellering. Ea Energianalyse er den internationale konsulent på nogle af projekterne i dette samarbejdsprogram.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2022

El-transmissionssystemplanlægning for variabel vedvarende energi

En handlingsplan til det Indisk-Danske Energipartnerskabsprogram (INDEP) er blevet udviklet i tæt samarbejde med institutioner såsom CEA, POSOCO og CERC under det indiske energiministerium. På denne baggrund var..

28 februar 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Modellering af det indiske energisystem

Indien har oplevet betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket påvirker landets elektricitetsbehov. Dette er vokset med mere end 6% pr år i det sidste årti og..

30 juni 2021

2020

Indisk offshore-teknologikatalog

Energistyrelsen samarbejder med regeringer rundt om i verden om energipolitikker, energibesparelser, vedvarende energi og reduktion i udledningen af drivhusgasser, som en del af ’Energy Country Program and Project’...

1 november 2020

2019

Danida Balmorelkursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fireugers Balmorelkursus med 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte deltagerne..

31 maj 2019

2018

Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

Ea Energianalyse forsynede i dette projekt Energistyrelsen med basisviden om relevante aspekter af det indiske energisystem, for at gøre Energistyrelsen i stand til at have en velinformeret dialog..

31 december 2018