El-transmissionssystemplanlægning for variabel vedvarende energi

Indien | januar 2021 - februar 2022

En handlingsplan til det Indisk-Danske Energipartnerskabsprogram (INDEP) er blevet udviklet i tæt samarbejde med institutioner såsom CEA, POSOCO og CERC under det indiske energiministerium. På denne baggrund var det primære mål for dette projekt rettet mod implementering af dele af handlingsplanen, der beskrives i Output 3.2 (”enhanced flexibility of the Indian power system for integration of RE”).

Integration af variabel elproduktion fra vedvarende energikilder skaber et behov for mere fleksible energisystemer. For at løse dette problem, fungerede denne del af handlingsplanen (Output 3.2) som støtte til at fremme el-transmissionsplanlægning i Indien.

Den stigende andel af variabel vedvarende energi er en udfordring for det generelle energisystem, hvilket også inkluderer el-transmissionssystemet på både operativt niveau og planlægningsniveau. Den danske TSO Energinet, Ea Energianalyse og Energistyrelsen arbejder sammen om at dele viden og erfaringer med indiske institutioner som CEA og PowerGrid omkring integrering af store andele af variabel vedvarende energi i transmissionssystemet og at fremme metoder til transmissionsplanlægning.

Målet for opgaven var at styrke metoder til brug for el-transmissionsplanlægning, både internt i landet og med hensyntagen til udlandet, gennem benchmarking og evaluering af planlægningsmetoder og teknikker. Den resulterende rapport kan derefter anvendes til at vurdere transmissionsprojekter i en gennemskuelig proces, baseret på robuste tekniske og økonomiske indikatorer, og under hensyntagen til pålidelighed, pris og bæredygtighed.

Projektet løb fra januar 2021 til februar 2022.

Anden fase

Projektet fortsætter med en anden fase i 2022, hvor Ea har deltaget i udgivelsen af rapporten “Benchmarking Study for Transmission System Planning Methodologies”, som kan downloades på denne side. Rapporten blev lanceret ved en workshop i Delhi i marts 2022.

I denne fase skal et pilot-transmissionsprojekt også udvælges, som skal gøres til genstand for en cost-benefit analyse, for at dele metoder og erfaringer. Dette vil blive udført i et samarbejde mellem CEA, CTU, Energinet, Energistyrelsen og Ea.