El-transmissionssystemplanlægning for variabel vedvarende energi

Indien | januar 2021 - oktober 2021

En handlingsplan til det Indisk-Danske Energipartnerskabsprogram (INDEP) er blevet udviklet i tæt samarbejde med institutioner (som CEA, POSOCO, CERC) under det indiske energiministerium. På denne baggrund er det primære mål for dette projekt rettet mod implementering af dele af handlingsplanen, der beskrives i Output 3.2 (”enhanced flexibility of the Indian power system for integration of RE”).

Integration af variabel elproduktion fra vedvarende energikilder skaber et behov for mere fleksible energisystemer. For at løse dette problem, vil denne del af handlingsplanen (Output 3.2) fungere som støtte til at fremme el-transmissionsplanlægning i Indien.

Den stigende andel af variabel vedvarende energi er en udfordring for det generelle energisystem, hvilket også inkluderer el-transmissionssystemet på både operativt niveau og planlægningsniveau. Den danske TSO Energinet, Ea Energianalyse og Energistyrelsen arbejder sammen om at dele viden og erfaringer med indiske institutioner som CEA og PowerGrid omkring integrering af store andele af variabel vedvarende energi i transmissionssystemet og at fremme metoder til transmissionsplanlægning.

Målet for opgaven er at styrke metoder til brug for el-transmissionsplanlægning, både internt i landet og med hensyntagen til udlandet, gennem benchmarking og evaluering af planlægningsmetoder og teknikker. Den resulterende rapport kan derefter anvendes til at vurdere transmissionsprojekter i en gennemskuelig proces, baseret på robuste tekniske og økonomiske indikatorer, og under hensyntagen til pålidelighed, pris og bæredygtighed.

Projektet løber fra januar til oktober 2021.