Etiopien

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Teknologikatalog for Etiopien

I dette projekt udvikler Ea Energianalyse et landsspecifikt energiteknologikatalog for Etiopien, i tæt samarbejde med Ethiopian Ministry of Water, Irrigation and Energy (MoWIE) og det statsejede elektricitetsfirma Ethiopian..

31 marts 2021

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering, bidrager Ea Energianalyse med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

30 april 2021

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejder under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 december 2020

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2020

Danida Balmorel kursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

2016

Kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi i Etiopien

Ea Energianalyse var udvalgt til at hjælpe den danske ambassade i Etiopien med at udforme et program for institutionel kapacitetsopbygning – særligt i forbindelse med vindkraft. Opgaven var..

30 september 2016

Dansk-Etiopisk vindenergiseminar

Den danske ambassade i Etiopien organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Energistyrelsen og relevante danske interessenter inden for vindenergi. På workshoppen deltog dels en række danske..

31 maj 2016