Indonesien

Siden 2016 har Ea Energianalyse arbejdet på flere analyser af den indonesiske energisektor.

Fokus har været på energimodellering og integration af vedvarende energi, at udvikle et indonesisk teknologikatalog og en forundersøgelse til et projekt omhandlende et biommasserkraftværk i Java, den femtestørste og mest befolkede ø i Indonesien.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Energimasterplan til West Nusa Tenggara provinsen i Indonesien

West Nusa Tenggara provinsen, bestående af en øgruppe med hovedøerne Lombok og Sumbawa, har lagt sig fast på et mål om at have 60% vedvarende energi i Lomboks..

31 december 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Danida Balmorelkursus 2023

I august 2023 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for 22 deltagere fra Egypten, Etiopien,..

8 september 2023

Energisystemsmodellering for MEMR og DG Electricity

Den indonesiske regering har et stærkt fokus på at nå deres mål om 23% vedvarende energi (VE) i elektricitetssystemet i 2025. Der er forståelse for, at implementeringen af..

26 april 2023

2022

Danida Balmorelkursus 2022

I august – september 2022 afholdt DTU et fire-ugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for..

30 september 2022

Vurdering af biomasseprojekt i Lombok

PEM Consult og Ea Energianalyse assisterede DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere om et biomasseprojekt på den indonesiske ø Lombok kunne opnå støtte fra DSIF og..

12 august 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Forstudier i provinserne North Sulawesi og Riau i Indonesien

Energy Outlook Rapporterne fra 2019 for de indonesiske provinser North Sulawesi og Riau konkluderede, at begge provinser har et stort potentiale for vedvarende energi (VE), hvilket kan give..

31 december 2021

Nyt indonesisk teknologikatalog

I dette projekt var Ea Energianalyse en del af et samarbejde om at opdatere teknologikataloget for Indonesien, ved at revidere det foregående indonesiske teknologikatalog fra 2017. Kataloget indeholder..

28 februar 2021

2020

Indonesisk plan for vedvarende energi

Sammen med nogle af verdens største potentialer for geotermisk energi og vandkraft, har Indonesien rigelige ressourcer af sol-, vind- og bioenergi. Alligevel er andelen af vedvarende energi (VE)..

15 december 2020

Konvertering fra kul til biomasse på kraftværk i Indonesien

I dette projekt har Ea Energianalyse bistået DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere et indonesisk kraftværks konvertering fra at fyre med kul til at fyre med..

29 februar 2020

Danida Balmorelkursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

2019

Energimodellering af fire indonesiske provinser

Ea Energianalyse har medvirket til tre Energy Outlook rapporter, som dækker provinserne North Sulawesi, Gorontalo, South Kalimantan og Riau. Disse provinser har et stort potentiale for vedvarende energi,..

31 december 2019

Danida Balmorelkursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fireugers Balmorelkursus med 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte deltagerne..

31 maj 2019

Støtte til modellering i Indonesien

Den danske regering har startet et nyt stadie af ”regering til regering” samarbejde med Indonesien omkring energi og energieffektivitet. Målet, som beskrevet med den vedtagne Strategic Sector Coorperation..

31 december 2019

Analyse af indonesiske provinser

Den danske regering samarbejder med Indonesien om energiplanlægning, integration af vedvarende energi og energieffektivitet, for at kunne støtte Indonesien i fremtidig bæredygtig energiplanlægning. I dette projekt udførte Ea..

31 januar 2019

Regional energimodellering i Lombok

Som en del af en aftale mellem Danmark og Indonesien valgte Energistyrelsen og National Energy Council i Indonesien øen Lombok som pilotområde til et studie af, hvordan man..

31 januar 2019

2018

Effektivisering af kraftværker i Indonesien

Indonesien og Danmark samarbejder om et miljøprogram, der har som mål at støtte den indonesiske regering i at kombinere økonomisk vækst med bæredygtig udvikling, gennem forbedret miljøledelse samt..

30 november 2018

Forundersøgelse af biomasseanlæg på Java, Indonesien

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet har Indonesien planer om at øge kapaciteten betydeligt i de kommende år. Indonesien og Danmark har haft et regeringssamarbejdet siden..

31 januar 2018

Udvikling af ​​et indonesisk teknologikatalog

Ea Energianalyse har, i samarbejde med Energistyrelsen, støttet den danske ambassade i Indonesien og det indonesiske agentur for vurdering og anvendelse af teknologi (BPPT), i udviklingen af ​​et..

31 januar 2018

2017

Integration af vedvarende energi i Indonesien

Indonesien har ambitiøse mål om at øge landets elektrificering og kapaciteten i det samlede elsystem. Som en del af ambitionen har Indonesien formuleret en målsætning, om at opnå..

28 februar 2017

2016

Energimodellering i Indonesien

Indonesien arbejder på at udvikle og styrke det nuværende system for energimodellering i forbindelse med forberedelser af scenarieanalyser for 2050, med det formål at opnå et omkostningseffektivt gennembrud..

31 december 2016