Indonesien

Siden 2016 har Ea Energianalyse arbejdet på flere analyser af den indonesiske energisektor.

Fokus har været på energimodellering og integration af vedvarende energi, at udvikle et indonesisk teknologikatalog og en forundersøgelse til et projekt omhandlende et biommasserkraftværk i Java, den femtestørste og mest befolkede ø i Indonesien.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Formål: Teknisk assistance til kapacitetsopbygning i partnerlandene gennem Energistyrelsens samarbejder regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Energistyrelsen..

31 december 2020

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2020

Danida Balmorel kursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

2019

Energimodellering af fire indonesiske provinser

Ea Energianalyse har medvirket til tre Energy Outlook rapporter, som dækker provinserne North Sulawesi, Gorontalo, South Kalimantan og Riau. Disse provinser har et stort potentiale for vedvarende energi,..

31 december 2019

Danida Balmorel kursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fire ugers Balmorel kursus. Der var 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering..

31 maj 2019

Støtte til modellering i Indonesien

Den danske regering har startet et nyt stadie af ”regering til regering” samarbejde med Indonesien omkring energi og energieffektivitet. Målet, som beskrevet med den vedtagne Strategic Sector Coorperation..

31 december 2019

Analyse af indonesiske provinser

Den danske regering samarbejder med Indonesien om energiplanlægning, integration af vedvarende energi og energieffektivitet, for at kunne støtte Indonesien i fremtidig bæredygtig energiplanlægning. I dette projekt udførte Ea..

31 januar 2019

Regional energimodellering i Lombok

Som en del af en aftale mellem Danmark og Indonesien valgte Energistyrelsen og National Energy Council i Indonesien øen Lombok som pilotområde til et studie af, hvordan man..

31 januar 2019

2018

Effektivisering af kraftværker i Indonesien

Indonesien og Danmark samarbejder om et miljøprogram, der har som mål at støtte den indonesiske regering i at kombinere økonomisk vækst med bæredygtig udvikling, gennem forbedret miljøledelse samt..

30 november 2018

Forundersøgelse af biomasseanlæg på Java, Indonesien

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet har Indonesien planer om at øge kapaciteten betydeligt i de kommende år. Indonesien og Danmark har haft et regeringssamarbejdet siden..

31 januar 2018

Udvikling af ​​et indonesisk teknologikatalog

Ea Energianalyse har, i samarbejde med Energistyrelsen, støttet den danske ambassade i Indonesien og det indonesiske agentur for vurdering og anvendelse af teknologi (BPPT), i udviklingen af ​​et..

31 januar 2018

2017

Integration af vedvarende energi i Indonesien

Indonesien har ambitiøse mål om at øge landets elektrificering og kapaciteten i det samlede elsystem. Som en del af ambitionen har Indonesien formuleret en målsætning, om at opnå..

28 februar 2017

2016

Energimodellering i Indonesien

Indonesien arbejder på at udvikle og styrke det nuværende system for energimodellering i forbindelse med forberedelser af scenarieanalyser for 2050, med det formål at opnå et omkostningseffektivt gennembrud..

31 december 2016

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen