Regional energimodellering i Lombok

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2018 - januar 2019

Som en del af en aftale mellem Danmark og Indonesien valgte Energistyrelsen og National Energy Council i Indonesien øen Lombok som pilotområde til et studie af, hvordan man på en omkostningseffektiv og bæredygtig måde kan håndtere den forventede stigning i elforbruget.

I samarbejde med Energistyrelsen udfærdigede Ea Energianalyse rapporten ’The Lombok Energy Outlook 2030’, der undersøgte den mulige udvikling af energisystemet i Lombok fra et planlægnings- og teknisk-økonomisk perspektiv, med brug af omkostningsoptimering på en række af forskellige scenarioer. Målet med undersøgelsen var at vurdere, hvad der er den mest omkostningseffektive måde at udvikle energisystemet i Lombok, når de tilgængelige, lokale ressourcer tages i betragtning, samt omkostninger ved teknologierne og forventede fremtidige brændselspriser. Derudover var målet at vurdere omkostningerne ved at øge brugen af vedvarende energi i Lombok.

For at få svar på disse spørgsmål, blev der i tæt samarbejde med de lokale aktører PLN NTB og Dinas ESDM opstillet en model af Lomboks energisystem i optimeringsmodellen Balmorel.

Analysen viste, at en stor andel vedvarende energi (58%) kan implementeres uden meromkostninger, hvilket samtidig vil gøre energisystemet mere robust til at håndtere ændringer i brændstofpriser og føre til markant lavere CO2-udledninger. Forudsætningen for resultatet er, at de nuværende tilskud til kul og gas fjernes, samt at skaderne ved de fossile kraftværkers lokale forurening betragtes som en reel omkostning for det indonesiske samfund.