Kina

Ea har arbejdet med analyser af den kinesiske energisektor siden 2009. Fokus er på integration af vindkraft og modellering af energisystemet.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Koordineret modellering og planlægning af nuludledningsinfrastruktur

Kina sigter efter, at deres CO2-udledninger topper i 2030 og at de kan opnå CO2-neutralitet i 2060. For at opnå dette er en transformation af energiinfrastrukturen, planlægning og..

31 oktober 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Energisikkerhed i konteksten af energiomstilling – erfaringer og udfordringer i Europa og Kina

Med vedtagelsen af Parisaftalen i 2015 understregede verdens ledere nødvendigheden af at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C ved slutningen af dette århundrede for at holde de negative..

30 november 2023

2022

CETO-rapport til COP27

Ved COP27 (FN’s konference om klimaændringer) i Sharm El-Sheik blev en særlig rapport udgivet til lejligheden af Energy Research Institute of Chinese Academy of Macroeconomic Research. Ea Energianalyse..

18 november 2022

Demonstration af ENTSO-E elnetplanlægningsmodellering for Kina

Planlæggere af elnettet på nationalt plan i Kina og i Europa (ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity) har ens opgaver med at udvikle koordineret netplanlægning..

28 februar 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Power-to-X i det kinesiske energisystem

Til rapporten China Energy Transformation Outlook 2021 (CETO2021), der præsenterer mulige veje for Kina til at nå sine klimamål, har Ea Energianalyse bidraget til et kapitel om Power-to-X..

31 december 2021

Elmarkedsreformer i Kina

Ea Energianalyse har bidraget til programmet ”Power Market Reform Technical Cooperation with China”, der er sponsoreret af NORAD. Ea var en del af en gruppe, der gav teknisk..

26 august 2021

2020

Energiscenarier til Hainan Clean Energy Island

Hainan-provinsen i det Sydkinesiske Hav har et stigende elforbrug, og er pt primært afhængig af ikke-vedvarende energikilder. Den kinesiske regering har udvalgt regionen som et område til at..

31 oktober 2020

Vedvarende energi i Kina

‘Boosting Renewable Energy as part of China’s Energy Revolution’ var et femårigt program sponsoreret af Children’s Investment Fund Foundation (CIFF). CIFF’s engagement udsprang fra erkendelsen af, at klimaforandringer..

31 december 2020

2019

Samfyring af biomasse på store kulfyrede kraftværker

Under en rammeaftale med Energistyrelsen, skulle dette projekt indsamle og overføre tekniske og lovgivningsmæssige erfaringer med samforbrænding af fast biomasse med kul i store kraft- og kraftvarmeværker fra..

31 januar 2019

LCoE: Beregner af omkostninger til elproduktion

I 2015 udviklede Ea Energianalyse et værktøj til beregning af elproduktionsomkostninger (levelized cost of energy – LCoE) i samarbejde med Energistyrelsen. Værktøjet udregner den afbalancerede energiomkostning for flere..

31 maj 2019

2018

Eksempler på udvikling af fleksibilitet i elsystemet

På grund af den hurtige stigning i mængden af elproduktion fra sol og vind, ses udfordringer for elsystemernes fleksibilitet over hele verden. Kina, der har den største kapacitet..

30 september 2018

Fleksibilitet af kraftværker i en kinesisk sammenhæng

Danske kraftværker er blandt de mest fleksible i verden og bidrager således til integrationen af store andele af vedvarende energi fra fluktuerende kilder i det danske elsystem. Ea..

29 juni 2018

National udviklingsstrategi for biomassebaseret opvarmning i Kina

Projektet havde til formål at udvikle en strategi for udbredelse af biomassebaseret opvarmning i Kina. Projektet var finansieret af den asiatiske udviklingsbank (ADB) og blev gennemført i et..

31 august 2018

2017

Samarbejde om elforbrug, elefterspørgsel og konkurrence i Kina

U.S. Department of State’s Bureau of Energy Resources, i samarbejde i den amerikansk-kinesiske Climate Change Working Group, stod i spidsen for et projekt med titlen Power Consumption, Demand..

31 december 2017

2016

Forbedret integration af vind og sol i Kina

Kina arbejder på at udvide produktionen af vedvarende energi, hvilket har resulteret i adskillige nye kraftværker baseret på vind og solceller. Ydermere planlægger Kina at bygge en række..

1 februar 2016

2014

REEEP Systemtjenester i Kina

Ea Energianalyse og China Electric Power Research Institute (CEPRI) gennemførte en undersøgelse af systemtjenester og standardisering af nettilslutning med henblik på at integrere vedvarende energi i smart grid..

31 december 2014

Vedvarende energi i varmeforsyningen i Shanxi-provinsen

I Shanxi-provinsen blev et demonstrationsprojekt oprettet, hvis formål var at maksimere bidraget fra vindkraft med henblik på at tilfredsstille det regionale fjernvarmebehov. En vindmøllepark blev placeret i Shanxi-provinsen,..

31 december 2014

Systemintegration af vindkraft i det nordøstlige Kina

Ea Energianalyse medvirkede i en analyse af energisystemet i Harbin. Formålet var at undersøge, udforske og præsentere mulige institutionelle løsninger, koncepter og teknologier til integration af den stigende..

31 december 2014

2013

Kinesiske ordninger for energieffektivitet og CO2-reduktioner

Den kinesiske regering planlagde at afprøve et system til handel med energieffektivitetsattester med det formål omkostningseffektivt at nå 16% reduktion i energiintensitet i løbet af perioden for den..

31 august 2013

Scenarier for CO2-udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

I samarbejde med China National Renewable Energy Centre (CNREC), Det japanske National Institute of Environmental Studies og Energistyrelsen har Ea Energianalyse udarbejdet energiscenarier for udbygning af vedvarende energi..

31 juli 2013

2012

Assistance til modeludvikling og scenarieanalyser

Projektets havde til formål at støtte Kinas nationale center for vedvarende energi (CNREC) i udviklingen af modellen CREAM-EDO og at assistere i udviklingen af ​​scenarieanalyser ved hjælp af..

31 december 2012

2011

Kina: Seminarer i brugen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet

I marts 2011 gennemførte Ea Energianalyse en række seminarer om anvendelsen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet. Seminarerne blev holdt for de to kinesiske forskningsinstitutter State Grid..

31 marts 2011

2010

Kina: Integration af vindkraft

Ea Energianalyse og Energinet.dk har bistået Vestas og det kinesiske State Grid Energy Research Institute med at gennemføre et projekt om integration af vindkraft i det kinesiske energisystem...

31 december 2010

2009

Gennemgang af det dansk-kinesiske program for udvikling af vindenergi

I 2005 førte det dansk-kinesiske samarbejde på energiområdet til igangsættelse af programmet for udvikling af vindenergi – Wind Energy Development (WED) Programme. Implementeringen af programmet begyndte i april..

31 marts 2009