LCoE: Beregner af omkostninger til elproduktion

Kina | maj 2018 - maj 2019

I 2015 udviklede Ea Energianalyse et værktøj til beregning af elproduktionsomkostninger (levelized cost of energy – LCoE) i samarbejde med Energistyrelsen. Værktøjet udregner den afbalancerede energiomkostning for flere teknologier på et sammenligneligt grundlag og inkluderer eksterne faktorer såsom miljøomkostninger og systemomkostninger. Beregneren er derfor et godt værktøj til simpel kommunikation og analyse af en række mulige teknologier. Efterfølgende er beregneren også blevet videreudviklet og forbedret (se mere på Energistyrelsens hjemmeside her).

I dette projekt tilpassede Ea Energianalyse LCoE-beregneren til CNREC’s (China National Renewable Energy Centre) modellerings- og analysearbejde. Beregneren giver en fleksibel platform der kan samle forskellige antagelser fra CNREC’s arbejde med teknologidata, ressourcekvalitet for genanvendelig energi, brændselspriser, etc., og dermed muliggøre LCoE-analyser baserede på de samme centrale antagelser på tværs af CNREC’s forskellige arbejdsgange.