Vietnam

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejder under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 december 2021

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2021

Opdatering af det vietnamesiske teknologikatalog

I dette projekt opdaterede Ea Energianalyse det vietnamesiske teknologikatalog, der første gang blev udgivet i 2019. Arbejdet omfattede en opdatering af kapitlerne om de eksisterende teknologier, både kvalitative..

30 juni 2021

2020

Balmorel modelleringssupport til PDP8

Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen i flere projekter der er en del af et energipartnerskab mellem Vietnam og Danmark. Dette projekt er en del af de igangværende aktiviteter,..

31 oktober 2020

Udvidelse af Balmorel-TIMES databasen

Projektet er en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Vietnam og Danmark, specifikt ”Development Engagement 1”, der er et samarbejde mellem Energistyrelsen og Renewable Energy Agency of..

5 juni 2020

2019

PSS/E grid modellering i Vietnam

Projektets mål var at indhente viden og forbedre Balmorels energisystemsmodellering ved at kæde PSS/E grid modellen sammen med Balmorel. Tilkoblingen af PSS/E vil give yderligere viden om virkningen..

31 maj 2019

Energiscenarier for Vietnam

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul. I en række projekter analyseres energiscenarier for Vietnam, hvor der fx fremover satses..

30 september 2019

2017

Vindenergiressourcer i Vietnam

En økonomisk attraktiv vindressource handler ikke kun om hvor meget vinden blæser, men også hvor tæt området ligger på store veje og afstanden til elnettet. Endelig har det..

31 maj 2017

Tilpasning af Balmorel-modellen til Vietnam

Projektet var en del af et samarbejde mellem vietnamesiske Ministry of Industry and Trade, MOIT, og den danske Energistyrelse. Formålet var at styrke kapaciteten til langsigtet planlægning i..

30 april 2017

2016

Vindenergidage i Vietnam

Den danske ambassade i Vietnam organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Vestas og andre relevante danske interessenter inden for vindenergi. Workshoppen bestod af præsentationer fra Vietnamesiske..

31 december 2016

2015

Scenariebaseret analyse i Vietnam

Ea Energianalyse har været involveret i et initiativ omhandlende integrationen af vedvarende energi i den vietnamesiske energisektor, som en del af et bredere samarbejde mellem Vietnam og Energistyrelsen...

31 oktober 2015