Vietnam

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Formål: Teknisk assistance til kapacitetsopbygning i partnerlandene gennem Energistyrelsens samarbejder regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Energistyrelsen..

31 december 2020

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2019

PSS/E grid modellering i Vietnam

Projektets mål er at hente viden og forbedre Balmorels energisystemsmodellering ved at kæde PSS/E grid modellen sammen med Balmorel. Tilkoblingen af PSS/E vil give yderligere viden om virkningen..

31 maj 2019

Energiscenarier for Vietnam

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul. I en række projekter analyseres energiscenarier for Vietnam, hvor der fx fremover satses..

30 september 2019

2017

VE ressourcer i Vietnam

En økonomisk attraktiv vindressource handler ikke kun om hvor meget vinden blæser, men også hvor tæt området ligger på store veje og afstanden til elnetttet. Endelig har det..

31 maj 2017

Tilpasning af Balmorel-modellen til Vietnam

Projektet var en del af et samarbejde mellem vietnamesiske Ministry of Industry and Trade, MOIT, og den danske Energistyrelse. Formålet var at styrke kapaciteten til langsigtet planlægning i..

30 april 2017

2016

Vindenergi dage i Vietnam

Den danske ambassade i Vietnam organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Vestas og relevante danske interessenter inden for vindenergi. Workshoppen bestod af præsentationer fra Vietnamesiske og..

31 december 2016

2015

Scenariobaseret analyse i Vietnam

Ea Energianalyse har været involveret i et initiativ omhandlende integrationen af vedvarende energi i den vietnamesiske energisektor, som en del af et bredere samarbejde mellem Vietnam og Energistyrelsen...

31 oktober 2015

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen