Energiscenarier for Vietnam

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2018 - september 2019

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul.

I en række projekter blev energiscenarier for Vietnam analyseret, hvor der fx fremover satses på vind- og solkraft. Ved hjælp af modellen Balmorel blev elsystemets evne til at absorbere store mængder varierende elproduktion analyseret.

Som input til analysen udvikledes der brændselsprisprognoser for landet, ligesom et detaljeret Teknologikatalog med analyser af nøgleparametre for relevante elproduktionsteknologier, som fx kul- og naturgaskraftværker og vind og sol, blev udviklet.

Der blev gennemført træning for både analytikere og operatører i brug af Balmorel.

Analyser af alle sektorer blev gennemført ved hjælp af modellen TIMES.

Projekterne blev udført som en del af det Dansk-vietnamesiske energisamarbejde, i samarbejde med Electricity and Renewable Energy Agency i Vietnam, EREA, Energistyrelsen, Institute of Energy, Vietnam, og med DTU.