Energiscenarier for Vietnam

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2018 - september 2019

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul.

I en række projekter analyseres energiscenarier for Vietnam, hvor der fx fremover satses på vind- og solkraft. Ved hjælp af modellen Balmorel analyseres elsystemets evne til at absorbere store mængder varierende elproduktion.

Som input til analysen udvikles der brændselsprisprognoser for landet, ligesom der udvikles et detaljeret Teknologikatalog med analyser af nøgleparametre for relevante elproduktionsteknologier, som fx kul- og naturgaskraftværker og vind og sol.

Der er gennemført træning for både analytikere og operatører i brug af Balmorel.

Analyser af alle sektorer gennemføres ved hjælp at modellen TIMES.

Projekterne gennemføres som en del af det Dansk-vietnamesiske energisamarbejde. Det udføres i samarbejde med Electricity and Renewable Energy Agency i Vietnam, EREA, Energistyrelsen, Institute of Energy, Vietnam, og med DTU.

Hvor vi har arbejdet