Analyse af overskudsproduktion i Ilulissat

Arktis | august 2017 - januar 2018

Siden indvielsen af vandkraftværket Paakitsoq ved Ilulissat i 2012 har det vist sig, at værkets produktionspotentiale er større end forventet. Det skyldes bl.a. igangværende klimaændringer, som betyder, at den ene af de søer, der forsyner anlægget, er vokset en del i løbet af de seneste fem år.

Elforbruget i Ilulissat ligger i dag på ca. 70.000 MWh, og vandkraftværksets produktionspotentiale er af Landsvirkjun beregnet til ca. 100.000 MWh. Der er således et årligt produktionspotentiale ca. 30.000 MWh, som kan udnyttes uden nævneværdige merproduktionsomkostninger.

Ea Energianalyse undersøgte hvilke afsætningsmuligheder for overskudsproduktionen, der gav de største værdier for det grønlandske samfund. Dette inkluderede at udpege eventuelle barrierer for en hensigtsmæssig udnyttelse af produktionen.

Projektet løb fra august 2017 til januar 2018.