Ea Energianalyse rådgiver den irske regering om udformning af hybrid sammenkoblingspolitik

| Igangværende - Igangværende

Irland er i gang med at bevæge sig væk fra en udviklerstyret model for offshore vedvarende energi, til en model, hvor staten har en central rolle. I den forbindelse er en række af reformer indenfor politikker og reguleringer blevet nødvendige, og på den baggrund har Irlands Department of the Environment, Climate and Communications (DECC) fået støtte fra EU Commission (DG REFORM) til at indhente skræddersyet ekspertise til design og implementering af reformer, der kan hjælpe landet med at realisere det store potentiale for offshore vindenergi, der ligger under Maritime Area Planning Act (MAP).

Ea Energianalyse fik ansvaret for at komme med en serie af anbefalinger til politikker og reguleringer, der understøtter hybride netløsninger, hvilket er elektricitetsinfrastruktur, der har som formål at transportere elektricitet til aftagecentre og sammenkoble budzoner. Hybrider – som også kendes som “Multi-Purpose Interconnectors” (MPI’er) i andre sammenhænge, ses som et vigtigt første skridt i processen om at etablere et offshore net.

Anbefalinger fra slutrapporten

Projektets slutrapport blev for nylig udgivet, og kan findes her. Det følgende er de primære anbefalinger fra rapporten:

  • I forhold til transmissionsplanlægning anbefales det at udvikle en offshore transmissionsstrategi, der inkluderer et holistisk offshore-onshore netværksdesign-tilgang og som bliver en del af Irlands nationale netværksudviklingsplan. Det blev også anbefalet at åbne op for muligheden for forventede investeriger, der giver mulighed for fremtidig “hybridisering”, hvis det viser sig at hybride sammenkoblinger er klart at foretrække.
  • I forhold til internationalt samarbejde, blev det anbefalet at være proaktiv i at sætte politisk og teknisk samarbejde mellem Irland og andre relevante lande op gennem værktøjer såsom Memoranda of understanding (MoU), letters of intent (LI), og hybrid asset network support agreements (HANSA’er).
  • I forhold til finansieringen af transmission, blev det anbefalet at have åbenhed i forhold til “cap-and-floor” systemet for Irlands del af et hybrid sammenkoblingsprojekt.
  • I forhold til markedsdesign, blev det anbefalet at fortsætte med en radial forbindelsestilgang indtil 2030, men at etablere offshore budzoner (OBZ’er) efter 2030, samtidig med at disse bliver fulgt af passende og ikke-forvrængende foranstaltninger til at fjerne risiko, såsom CfD’er og PPA’er.

Kontakt Luis Boscán for mere information.