Kommunal klimaplanlægning

Strategisk energiplanlægning er et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

Der tages bl.a. udgangspunkt i en kortlægning af de nuværende forhold, potentiale for energibesparelser, samt potentiale for udnyttelse af lokale energiressourcer.

Ea Energianalyse har igennem adskillige projekter beskæftiget sig med fjernvarmeforsyning og dets tætte sammenhæng til elsystemet, både i forbindelse med brede scenarieanalyser og i konkret kommunal varmeplanlægning. I disse sammenhænge har Ea desuden analyseret forskellige muligheder for individuel varmeforsyning, og vurderet konkurrenceforhold til fjernvarmeforsyning.

Med ekspertise inden for energisystemer og energieffektivitet, har Ea Energianalyse arbejdet med kommunal klimaplanlægning på flere niveauer.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Klimaplan til Gentofte

Gentofte Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op..

30 september 2021

Klimaplan til Rudersdal

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Rudersdal Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af..

31 august 2021

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2021

Klimaplan til Allerød

Opfyldelsen af regeringens mål om 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030 forudsætter ny politik og ændret regulering fra national hånd, men det vil også i høj grad være afhængigt af handlinger på lokalt niveau. ..

28 februar 2021

2020

Klimaplan til Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune ønsker man at tage medansvar for den grønne omstilling og derfor har kommunen fastlagt en række ambitiøse klimamålsætninger, som danner rammen for arbejdet med kommunens..

31 oktober 2020

SEP Sønderborg

I dette projekt har Ea Energianalyse bistået Sønderborg Kommune i at opdatere deres strategiske energiplan. Den opdaterede energiplan belyser, hvordan Sønderborg Kommune kan blive CO2-neutral i 2029 indenfor..

31 oktober 2020

Alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren. Analysen var bygget op omkring tre hovedspor En gennemgang og vurdering af mulige, nye..

31 oktober 2020

Strategisk energiplan for Holbæk kommune

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i januar 2020, at kommunen frem mod 2030 skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70%, svarende til det nationale klimamål. Holbæk Kommune..

30 september 2020

Strategisk energiplan for Næstved Kommune

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan Næstved by fremadrettet sikres en billig, miljøvenlig og fremtidssikret varme. Da den nuværende fjernvarmeforsyning i Næstved by er næsten 100% baseret..

31 maj 2020

Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om..

18 marts 2020

Strategisk energiplanlægning i Aarhus

I dette projekt gav Ea Energianalyse teknisk rådgivning og bistand omkring strategisk energiplanlægning for Aarhus Kommune. Målet for projektet var at udarbejde en fælles energistrategi, der kunne indgå..

30 juni 2020

2019

Strategisk energiplan for Egedal Kommune

Ea Energianalyse har bistået med kommunens udarbejdelse af en strategisk energiplan. Ea bistod især med analyse af økonomi ved fjernvarmeudbygning sammenlignet med individuelle løsninger i form af varmepumper...

20 december 2019

Bæredygtighedsplan Helsingør

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i Danmark, der har det mindste CO2-aftryk pr. indbygger. Derfor har kommunen opsat en målsætning om at reducere CO2-udledningen, så..

31 marts 2019

2018

Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland og Sydvestjylland

Omstillingen mod et samfund frit for fossile brændstoffer i 2050 vil kræve milliardstore investeringer. Det gælder både forsyningen i det åbne land og den kollektive varmeforsyning. Selvom den..

30 juni 2018

Analyse af overskudsproduktion i Ilulissat

Siden indvielsen af vandkraftværket Paakitsoq ved Ilulissat i 2012 har det vist sig, at værkets produktionspotentiale er større end forventet. Det skyldes bl.a. igangværende klimaændringer, som betyder, at..

31 januar 2018

Hvordan kan Færøernes elsystem blive 100% fossilfrit?

Ea Energianalyse har, på vegne af det færøske elselskab SEV, gennemført en række analyser af det færøske elsystem. Projektet skitserede økonomiske veje for at nå et energisystem, der alene..

1 januar 2018

2015

Omstilling af energisystemet i hovedstadsregionen

Region Hovedstaden har en målsætning om at være en grøn og innovativ metropol og har derfor opstillet en vækst- og udviklingsstrategi, hvor målet er at gøre hovedstaden fri..

30 juni 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje

Ea Energianalyse udførte en evaluering af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje) for Energistyrelsen. SEP-puljen..

31 december 2015

Scenarieanalyser og energibalance i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune satte per 1. januar 2014 projektet ”Høje-Taastrup Going Green” i gang med støtte fra Energistyrelsens superpulje til strategisk energiplanlægning. Projektet skulle gennem en række analyser og..

31 december 2015

2013

Strategisk energiplan for Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2020 med 35 % i forhold til 2005 og ønsker at bidrage til Danmarks mål om uafhængighed af..

31 august 2013

2012

Vejledning i kortlægningsmetoder for strategisk energiplanlægning i kommunerne

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst for Energistyrelsen, til brug for kommunal strategisk energiplanlægning. Et vigtigt redskab for at sikre..

31 januar 2012

2011

CO2-fremskrivninger for Aarhus Kommune

Ea Energianalyse har bistået Aarhus Kommune med at lave en fremskrivning af kommunens CO2-emissioner til brug for ”Klimaplan 2012-2015 – Det intelligente energisamfund”.

30 april 2011