Opdatering af DK2020-plan og scenarieanalyse for Roskilde Kommune

Kommunal energi- og klimaplanlægning | november 2023 - maj 2024

Roskilde Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, nu Klimaalliancen. Igennem Klimaalliancen forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen, og at være klimaneutral inden for sit geografiske område senest i 2050.

Ea Energianalyse assisterer Roskilde Kommune med kvalitetssikring af kommunens klima- og energiregnskab og opstilling af reduktionsstier til brug i en opdatering af kommunens klimaplan.