Ukraine

Ea Energianalyse har gennemført flere projekter i Ukraine, f.eks. med at analysere energisystemet og at hjælpe lokale autoriteter med at udvikle software til energibalanceprognoser.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Haste-teknologikatalog til Ukraine

Ea har bistået Energistyrelsen i at udvikle et haste-teknologikatalog for den ukrainske energisektor, for at kunne få klarhed om, hvilke typer af teknologi der er vigtige for at..

31 marts 2024

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Integration af vedvarende energi i det ukrainske elektricitetssystem

Ifølge Ukraines energistrategi skal andelen af energi fra vedvarende kilder i den primære energiforsyning være 25% i 2035. Som en følge af dette, var målet for dette projekt..

31 maj 2021

Opdatering og revision af den nye energistrategi for Ukraine

Målet i dette projekt var primært at forbedre modelleringen af elsystemet for at kunne opdatere og revidere den ukrainske energistrategi. Projektet var en del af et ”Energy Partnership..

31 marts 2021

Energibalanceprognoser i Ukraine

Der er flere faktorer, som kan forårsage svingninger i elektricitetsproduktionen fra specifikke kraftværker i Ukraine. Da disse usikkerhedsfaktorer kan opstå systematisk, er medarbejderne ved det ukrainske energiministerium nødt..

31 januar 2021

2020

Ukraine - Fleksibilitet i elsystemet

Hvordan opnås den nødvendige fleksibilitet når der kommer mere og mere vind og sol i det ukrainske elsystem? Projektets mål var at give forslag til værktøjer og metoder,..

31 marts 2020

2019

Ukraine – Energiplanlægning

Ea Energianalyse har støttet det ukrainske Ministry of Electricity and Coal Industry (MoECI) i at udvikle software-værktøjer til at estimere den årlige og månedlige elektricitetsbalance. Målet var at..

30 september 2019