Energibalanceprognoser i Ukraine

Energiforbrug, besparelser og demand response | september 2020 - januar 2021

Der er flere faktorer, som kan forårsage svingninger i elektricitetsproduktionen fra specifikke kraftværker i Ukraine. Da disse usikkerhedsfaktorer kan opstå systematisk, er medarbejderne ved det ukrainske energiministerium nødt til at være i stand til at opdatere prognoserne for elektricitetsbalancen.

Til dette formål var det nødvendigt med yderligere udvikling af den software og de metoder, der allerede blev anvendt til kortsigtede elektricitetsbalanceprognoser.

I dette projekt bistod Ea Energianalyse med at udvikle og validere software, modellere elproduktion for at kunne vurdere forsyningssikkerhed, og modellere produktion fra vind og sol og hvordan det påvirker elsystemet i Ukraine.

Projektet løb fra september 2020 til slutningen af januar 2021 og blev udført af Energistyrelsen som en del af en ECPP-rammeaftale.