Lars Møllenbach Bregnbæk

lb | Partner, Civilingeniør & MBA

Kvalifikationer

Lars Bregnbæk har erfaring i modellering og analyse af en bred række af problemstillinger i energisektoren (f.eks. energisystemscenarier, håndtering af overbelastning af transmissionsnet, markedsintegration af vindenergi, handel med CO2-udledning, fjernvarme og kraftvarmeværker, elektricitet og integration af naturgas, modelleringsanalyse til energipolitik).

Hans modelleringserfaring inkluderer udvikling af modeller med brug af en vid række af modelleringsprincipper, f.eks. optimiseringsmodeller, delvis og generelle ligevægtsmodeller, simuleringsmodeller, energi-/kartelmodeller for markeder.

Lars er en kompetent projektleder og organisator, med erhvervserfaring som privat og selvstændig konsulent, forsker og energi- og modelleringsanalytiker/-konsulent.

Professionel erfaring

  • December 2010 til nu: Partner, Ea Energianalyse
  • 2007 til 2010: Seniorkonsulent, Ea Energianalyse
  • 2006-2007: Selvstændig konsulent, energimodellering
  • 2005-2006: Forskningsassistent, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet

Uddannelse

  • Civilingeniør, Anvendt Matematik, Danmarks Tekniske Universitet, 2005
  • Master of Business Administration: Business Administration for the Global Energy Industry, Warwick Business School, 2012

 

E-mail:

Tlf: 60 39 17 06

Direkte nummer: