Elmarkedsreformer i Kina

Kina | oktober 2019 - december 2021

Ea Energianalyse bidrager til programmet ”Power Market Reform Technical Cooperation with China”, der er sponsoreret af NORAD.

Ea er en del af en gruppe, der giver teknisk assistance og deler ud af viden baseret på praktisk erfaring med integration af elmarkeder i norden og det kontinentale Europe, med erfaringer fra andre projekter med international markedsintegration og kobling inkluderet.

Det første projekt inden for denne ramme har det overordnede mål at vurdere og give anbefalinger om et højniveaudesign af et integreret internationalt elektricitetsmarked i Kina. Det næste projekt kommer til at omhandle at give et forslag til generelle markedsregler for det nationale elmarked.

Ea har specifikt bistået med en kombination af erfaring med elmarkedsdesign og en historik fra over 10 års arbejde med energisektorproblemstillinger i Kina: Dermed har Ea været stærkt involveret i at gøre konteksten for Kinas elmarkedsreformer forståelig for resten af gruppen og at give en kritisk evaluering af de foreslåede mekanismer med dette som baggrund.

Nordpool Consult leder gruppen og har Energinet.dk og Ea som underkonsulenter. Projektet løber fra oktober 2019 til december 2021.