Elmarkedsreformer i Kina

Kina | oktober 2019 - august 2021

Ea Energianalyse har bidraget til programmet ”Power Market Reform Technical Cooperation with China”, der er sponsoreret af NORAD.

Ea var en del af en gruppe, der gav teknisk assistance og delte ud af viden baseret på praktisk erfaring med integration af elmarkeder i norden og det kontinentale Europe, med erfaringer fra andre projekter med international markedsintegration og kobling inkluderet.

Det første projekt inden for denne ramme havde det overordnede mål at vurdere og give anbefalinger om et højniveaudesign af et integreret internationalt elektricitetsmarked i Kina. Det næste projekt kommer til at omhandle at give et forslag til generelle markedsregler for det nationale elmarked.

Ea har specifikt bistået med en kombination af erfaring med elmarkedsdesign og en historik fra over 10 års arbejde med energisektorproblemstillinger i Kina. Ea var dermed dybt involveret i at gøre konteksten for Kinas elmarkedsreformer forståelig for resten af gruppen og at give en kritisk evaluering af de foreslåede mekanismer med dette som baggrund.

Nordpool Consult var leder af gruppen og havde Energinet og Ea som underkonsulenter. Projektet løb fra oktober 2019 til august 2021.