Energiforsk udgiver Ea-rapport om CfD

| Igangværende - Igangværende

Ea har undersøgt ”Contracts for Difference”, en del af et EU-forslag til reform af elektricitetsmarkedets udformning, som giver en indkomstgaranti for energiproducenter med lav CO2-udledning. Eftersom dette potentielt kan lave rod i markedsdynamikken, må man være meget omhyggelig med designet af CfD’erne. Dette kan fx betyde at betalingen under CfD’en gøres uafhængig af anlæggets produktion.

I rapporten undersøger Ea status for det svenske energisystem og hvad den potentielle rolle for CfD’er kan blive i systemet. Derefter giver Ea anbefalinger til, hvordan et teknologisk neutralt CfD-forslag kan udformes.

Rapporten kan findes på Energiforsks hjemmeside her: https://energiforsk.se/program/framtidens-elmarknadsdesign-femd/rapporter/contracts-for-difference-cfd-in-the-swedish-electricity-market/