Seneste nyheder

8 juni 2022

Energianalytikere søges

Vi søger nye kollegaer, som brænder for at arbejde med energi- og klimaområdet, besidder god analytisk sans og har lyst til at arbejde i en virksomhed i udvikling…

6 maj 2022

Fremskyndet udfasning af gas til rumvarme

Ea Energianalyse har for Rådet for Grøn Omstilling udarbejdet en analyse af, hvordan en hurtig udfasning af gas til rumvarme kan foregå, og udgiver i den forbindelse rapporten..

Igangværende projekter

Folketinget har indgået en aftale om en bindende klimalov, der skal sikre, at Danmark har reduceret drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 ift. 1990 og på langt sigt bliver..

Hvor vi har arbejdet