Seneste nyheder

17 december 2021

Ny undersøgelse af det danske træpillemarked

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2020. Undersøgelsen viser, at der er et klart fald i..

17 december 2021

ECECP flagskibsprojekt færdiggjort

Som en del af EU-China Energy Cooperation Platform (ECECP), havde ENTSO-E demonstrationen af elnetplanlægningsmodellering et overordnet mål om at vise, hvorvidt den europæiske metode til transmissionsplanlægning kunne anvendes..

Igangværende projekter

Hurtig udvikling inden for vind- og solenergi samt det voksende energibehov til elektrificering er centrale elementer i EU-Kommissionens visioner for 55% reduktion i CO2-udledning i 2030 og et..

Ea Energianalyse assisterer DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere om et biomasseprojekt på den indonesiske ø Lombok kan opnå støtte fra DSIF og påbegynde forberedelserne. Projektforslaget..