Seneste nyheder

Two people on podium in front of audience, with people online on screen behind them 18 december 2023

Ea fremlægger rapportresultater ved ECECP-event

Den 13. december afholdt EU-China Energy Cooperation Plaform (ECECP) et event, hvor resultater fra tre forskellige studier udført inden for samarbejdet blev præsenteret. Ea har deltaget i arbejdet..

Igangværende projekter

Ea har givet støtte til Mexican National Institute on Ecology and Climate Change (INECC) med modellering og kapacitetsopbygning, med fokus på energisystemmodellen Balmorel. Efter at have underskrevet Parisaftalen..

IEA Wind er et internationalt samarbejde, der har til formål at dele information og forskning for at fremme anvendelsen af vindenergi. Der er pt 24 lands- og sponsorrepræsentanter…

IEA Bioenergy er en organisation der arbejder for at fremme samarbejde og vidensdeling om forskning indenfor bioenergi mellem medlemslandene. Arbejdet er opdelt i forskellige ”tasks”, der hver dækker..