Seneste nyheder

14 september 2021

Nordic Clean Energy Scenarios er blevet lanceret

Projektet Nordic Clean Energy Scenarios benytter scenariemodellering til at identificere de handlinger, der er nødvendige for at reducere energirelaterede udledninger af drivhusgasser, og til at kortlægge mulige langsigtede..

Igangværende projekter

Hurtig udvikling inden for vind- og solenergi samt det voksende energibehov til elektrificering er centrale elementer i EU-Kommissionens visioner for 55% reduktion i CO2-udledning i 2030 og et..

Ea Energianalyse assisterer DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere om et biomasseprojekt på den indonesiske ø Lombok kan opnå støtte fra DSIF og påbegynde forberedelserne. Projektforslaget..