Løbende klima- og energianalyser for Aarhus Kommune

Kommunal energi- og klimaplanlægning | februar 2024 - maj 2024

Ea Energianalyse understøtter Aarhus Kommunes klima- og energiarbejde med løbende analyser.