Sydafrika

Sikring af forsyningssikkerhed samtidig med håndtering af stærk vækst i forbrug er overvældende opgaver, når det er bydende nødvendigt at forsyningen er miljøvenlig og til at betale.

Hvordan kan systemtilstrækkelighed og nødvendigheden af reserver sikres, samtidig med at vedvarende energi er stigende i energisystemet? Planlægning af produktionskapacitet, design af indfødningstariffer og energieffektivitetspolitikker i industrien er eksempler på aktiviteter udført af Ea i Sydafrika.  

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Danida Balmorelkursus 2023

I august 2023 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for 22 deltagere fra Egypten, Etiopien,..

8 september 2023

Kapacitetsopbygning og benchmark-undersøgelse for Eskom

Som en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Sydafrika og Danmark, har Ea Energianalyse undervist Eskoms modelleringsgruppe i energisystemmodellen Balmorel. Målet var at opbygge kapacitet til at..

3 marts 2023

2022

Danida Balmorelkursus 2022

I august – september 2022 afholdt DTU et fire-ugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for..

30 september 2022

2020

Balmorel-undervisning og modelopdatering

I dette projekt afholdt Ea Energianalyse to undervisningsforløb om energisystemmodellen Balmorel for det sydafrikanske elforsyningsfirma og TSO Eskom og Department of Mineral Resources of Energy (DMRE). Det første..

31 oktober 2020

Energimodellering i Sydafrika

Ea Energianalyse var konsulent for Energistyrelsen i denne modelleringsundersøgelse. Målet var at undersøge den potentielle virkning af forbedret fleksibilitet for vandkraftværker i det sydafrikanske energisystem, i sammenhæng med..

30 juni 2020

2019

Plexos træningsforløb for DoE i Sydafrika

I dette projekt formulerede Ea Energianalyse et træningsforløb i elsystemmodellen PLEXOS for den sydafrikanske energistyrelse (DoE). Målet for træningsforløbet var at uddanne DoE ansatte til at kunne analysere..

31 marts 2019

2016

Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget andel af vedvarende energi

Ea Energianalyse var, sammen med EOH Enerweb, DTU og Energinet, en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet..

31 juli 2016

South African Interconnector Study

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har indgået et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas..

31 januar 2016

2012

Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Ea Energianalyse har bistået den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Opgaven omfattede teknisk bistand..

31 marts 2012

Indpasning af vindkraft i elnettet - Eskom, Sydafrika

Ea Energianalyse stod i spidsen for et konsortium bestående af Energinet.dk og SEAS-NVE, som underviste ingeniører fra Eskom i metoder til at tilslutte vindkraftanlæg til nettet. Kompetenceudviklingsprogrammet var..

29 februar 2012

2011

Sydafrika: Langsigtede omkostninger for vindkraft i 2011

Som led i den tekniske bistand til Sydafrikas finansministerium blev Ea Energianalyse bedt om at beregne de forventede langsigtede marginale produktionsomkostninger for vindkraft i Sydafrika i 2011. De forventede langsigtede..

31 juli 2011

Sydafrika: Scenarierapport om værdien af vedvarende energi i elsystemet

Ea Energianalyse har udviklet en model af det sydafrikanske elsystem for at kunne fastlægge værdien af ​​at etablere yderligere 3.625 MW VE-produktionskapacitet. Der er udviklet to scenarier, et..

30 september 2011

2010

Sydafrika - Integration af uafhængige elproducenter

Sydafrika har indført et Feed-in-tarif system for vedvarende energiproduktion (REFIT) og planlægger at indtroducere uafhængige elproducenter (IPPs – Independent Power Producers) i elsystemet. Projektet har haft til formål..

31 maj 2010

2007

Bekæmpelse af energifattigdom – Cape Town, Sydafrika

Projektet omfattede udarbejdelse af et katalog over tarifmodeller, som kan bruges til at bekæmpe energifattigdommen i Cape Town. Kataloget fokuserer på forskellige tarifmodeller til afhjælpning af energifattigdommen i..

31 december 2007