South African Interconnector Study

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2014 - januar 2016

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har indgået et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas produktion af energi.

I den forbindelse deltog Ea Energianalyse i et projekt med det formål at undersøge værdien af import af el fra vandkraftværker i de omkringliggende afrikanske lande.

Som en del af projektet blev data indsamlet på en række områder, bl.a. igangværende og planlagte elproduktionsprojekter, elforbrug, transmissionsnet samt produktionsomkostninger på nye og eksisterende værker. De indsamlede data blev implementeret i Balmorel modellen for det sydafrikanske elsystem og brugt i analyser af de økonomiske og operationelle effekter ved at bygge transmissionsforbindelser til vandkraftværker i Mozambique, DRC (Grand Inga) og Zambia.

Projektet blev udført i samarbejde med DTU for Energistyrelsen