Anbefalinger til den irske hybride sammenkoblingspolitik

EU | november 2022 - november 2023

Som en del af Irlands Climate Action Plan, har landet ambitioner om at indsætte minimum 7 GW offshore vindkapacitet inden 2030, med 2 GW øremærket til produktion af grøn brint. For at nå op på dette ambitionsniveau, har Irland valgt gradvist at gå mod et planlægningssystem, hvor staten er mere involveret i den overordnede ramme for planlægningen af vedvarende energi (VE).

Som en del af denne proces, har Ea fremlagt en serie af anbefalinger til at understøtte hybride netløsninger, der er dels ilandføringsanlæg for VE og dels udlandsforbindelse. Hybride løsninger har potentiale til at reducere behovet for investeringer i offshore netværk, hvilket reducerer de totale systemomkostninger og den miljømæssige påvirkning. Samtidig faciliterer de Irlands sammenkobling med nabolande og understøtter dermed forsyningssikkerhed og adresserer bekymringer om overproduktion. Eas anbefalinger bygger på detaljerede analyser af bedste praksis i relevante offshore-områder samt egnede mekanismer til reducering af omkostninger og tiltag til at nedsætte risiko for de involverede parter.

Ea Energianalyse arbejder sammen med en gruppe af irske og tyske konsulentfirmaer i dette projekt, med AARC Ltd (Irland) som projektleder. Projektet udføres for Irish Department of the Environment, Climate and Communications (DECC) med økonomisk støtte fra Europakommissionens Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM).

Projektet løber fra november 2022 til november 2023.