Energilagring

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Økonomisk analyse af svampebatteri

Ea Energianalyse deltager i et forskningsprojekt, der omhandler udvikling og test af et flow-batteri baseret udelukkende på quinoner fra svampe. Projektet ledes af Aalborg Universitet, og Ea’s rolle..

31 december 2021

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejder under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 december 2020

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2020

Værdi af batterier og andre ellagre

På vegne af Energinet har Ea Energianalyse undersøgt fordele ved og drivkræfter bag etablering af ellagre i det danske energisystem. Analysen er et supplement til det seneste teknologikatalog..

31 maj 2020

Ukraine - Fleksibilitet i elsystemet

Hvordan opnås den nødvendige fleksibilitet når der kommer mere og mere vind og sol i det ukrainske elsystem? Projektets mål var at give forslag til værktøjer og metoder,..

31 marts 2020

2019

Screening af ellagre

Den kraftige stigning i produktionen fra sol- og vindkraft giver anledning til at drøfte behovet for ellagre. I dette projekt for Energistyrelsen kortlagde Ea Energianalyse relevante teknologier indenfor..

28 februar 2019

Lagring af brint

På vegne af Energistyrelsen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ea Energianalyse udarbejdet en screening af, hvilke tekniske løsninger der findes for lagring af brint til energiformål. Formålet var..

28 februar 2019

Driftsstrategi for damvarmelager i Høje Taastrup

I Høje Taastrup planlægges etablering af et damvarmelager, hvilket kendetegnes ved et effekt/lagervolumen-forhold, hvor op- og afladning kan strække sig over dage og uger. Dette står i modsætning..

30 april 2019

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

30 august 2019

2018

Teknologikatalog for ellagre

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg. Katalogerne bliver brugt i forbindelse med..

28 februar 2018

Analyser af omkostninger til reserver i elsystemet

Ea Energianalyse samarbejdede med Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) om analyser af omkostningerne til reserver i elsystemet. Arbejdet omfattede analyser af de historiske omkostninger til reserver og analyser af konkurrencen..

30 juni 2018

2015

Udvidelse af elnettet i Østersøregionen

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt,..

30 april 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

2014

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Ea Energianalyse har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at anvende ledig kapacitet på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark til forbrænding af importeret affald. I analysen sammenlignes scenarier med og..

30 maj 2014

2011

EDISON - introduktion af elbiler i elmarkedet

Ea Energianalyse har i perioden jan. 2009 – dec. 2010 deltaget i projektet EDISON, som står for Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy..

31 marts 2011

2010

Hvidbog om det intelligente energisystem

Med stigende mængder vindkraft er det stadigt vigtigere, at det samlede energisystem bliver mere dynamisk, og udviklingen inden for computere, kommunikation og effektelektronik giver helt nye muligheder. De..

31 maj 2010