Energilagring

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

GreenLab Skive

Projektet GreenLab Skive P2X har som hovedformål at demonstrere og udvikle et effektivt samspil mellem energi fra vind og sol, infrastruktur, lagring, og produktion af brint og metanol..

31 december 2025

INTEGRATE 2 - Analyse af damvarmelagre

EUPD-projektet INTEGRATE 2 undersøger muligheder for termisk langtidslagring, som kan integreres i alle typer af eksisterende fjernvarme- og fjernkølesystemer. Lagre udvikles, så de kan fungere både som lagre..

31 december 2023

Demonstration af Damvarmelager i Høje Taastrup

I FLEX-TES projektet demonstreres et 70.000 m3 damvarmelager (PTES) i en ny funktion som opsamlingstank i et fjernvarmesystem med kombineret varme og kraft fra forbrænding og biomasse. Dette..

31 december 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2024

Analyse af samfundsøkonomiske effekter ved biokul

Ea Energianalyse har undersøgt de potentielle omkostninger og gevinster ved kulstoflagring med biokul i landbruget. Biokul dannes ved nedbrydning af biomasse gennem pyrolyse, og kan efterfølgende spredes på..

31 januar 2024

2023

Nye teknologikataloger for Vietnam (2023)

I november 2023 udgav Energistyrelsen, den danske ambassade i Hanoi, EREA (Electricity and Renewable Energy Authority, Vietnam), Institute of Energy i Vietnam og Ea Energianalyse to teknologikataloger for..

30 november 2023

2022

Damvarmelager i Roskilde

I dette projekt deltog Ea Energianalyse i en forundersøgelse af, om investering i et damvarmelager i Roskilde vil være økonomisk attraktivt. Fjernvarmenettet i Roskilde er sammenkoblet med det..

1 marts 2022

Økonomisk analyse af svampebatteri

Ea Energianalyse deltog i et forskningsprojekt, der omhandlede udvikling og test af et flow-batteri baseret udelukkende på quinoner fra svampe. Aalborg Universitet var leder af projektet, og Eas..

31 december 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Individuelle varmepumpers fleksibilitet

For at nå de ambitiøse danske klimamål om at reducere drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 og blive klimaneutral senest i 2050, skal der ske en markant reduktion af..

31 oktober 2021

Hybrid-dieselbatterisystemer i Maniitsoq og Uummannaq

Ea Energianalyse har for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit undersøgt, om større batterier med økonomisk fordel kan integreres i Maniitsoq og Uummannaq til at træde i stedet for en..

31 maj 2021

2020

Værdien af brintbaseret el-lager

Ea Energianalyse har analyseret den potentielle værdi af ”Green Hydrogen Hub”-konceptet (GHH) for Gas Storage Denmark. I konceptet kombineres elektrolysatorer, brintlagre og lagring af trykluftenergi, hvilket dermed muliggør..

31 december 2020

Værdien af gaslager

Den grønne omstilling skaber nye forudsætninger for økonomien i og efterspørgslen for gaslagring. På den ene side sker der skift væk fra brugen af gas, i takt med at gas fortrænges af varmepumper..

1 september 2020

Værdi af batterier og andre ellagre

På vegne af Energinet har Ea Energianalyse undersøgt fordele ved og drivkræfter bag etablering af ellagre i det danske energisystem. Analysen er et supplement til det seneste teknologikatalog..

31 maj 2020

Ukraine - Fleksibilitet i elsystemet

Hvordan opnås den nødvendige fleksibilitet når der kommer mere og mere vind og sol i det ukrainske elsystem? Projektets mål var at give forslag til værktøjer og metoder,..

31 marts 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Screening af ellagre

Den kraftige stigning i produktionen fra sol- og vindkraft giver anledning til at drøfte behovet for ellagre. I dette projekt for Energistyrelsen kortlagde Ea Energianalyse relevante teknologier indenfor..

28 februar 2019

Brintlagring

På vegne af Energistyrelsen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ea Energianalyse udarbejdet en screening af, hvilke tekniske løsninger der findes for lagring af brint til energiformål. Formålet var..

28 februar 2019

Driftsstrategi for damvarmelager i Høje Taastrup

I Høje Taastrup planlægges etablering af et damvarmelager, hvilket kendetegnes ved et effekt/lagervolumen-forhold, hvor op- og afladning kan strække sig over dage og uger. Dette står i modsætning..

30 april 2019

2018

Teknologikatalog for ellagre

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg. Katalogerne bliver brugt i forbindelse med..

28 februar 2018

Analyser af omkostninger til reserver i elsystemet

Ea Energianalyse samarbejdede med Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) om analyser af omkostningerne til reserver i elsystemet. Arbejdet omfattede analyser af de historiske omkostninger til reserver og analyser af konkurrencen..

30 juni 2018

2015

Udvidelse af elnettet i Østersøregionen

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt,..

30 april 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

2014

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Ea Energianalyse har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at anvende ledig kapacitet på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark til forbrænding af importeret affald. I analysen sammenlignes scenarier med og..

30 maj 2014

2011

EDISON - introduktion af elbiler i elmarkedet

Ea Energianalyse har i perioden jan. 2009 – dec. 2010 deltaget i projektet EDISON, som står for “Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy..

31 marts 2011

2010

Hvidbog om det intelligente energisystem

Med stigende mængder vindkraft er det stadigt vigtigere, at det samlede energisystem bliver mere dynamisk, og udviklingen inden for computere, kommunikation og effektelektronik giver helt nye muligheder. De..

31 maj 2010