Hybrid-dieselbatterisystemer i Maniitsoq og Uummannaq

Arktis | november 2020 - maj 2021

Ea Energianalyse har for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit undersøgt, om større batterier med økonomisk fordel kan integreres i Maniitsoq og Uummannaq til at træde i stedet for en del af dieselproduktionskapaciteten.

I analysen blev der arbejdet med fire scenarier for at vurdere batterisystemet med og uden VE-betragtninger.

  • BaU: Referencescenarie kun med dieselgeneratorer og den nuværende solcellekapacitet
  • Batterisystem: Sparet dieselgeneratorkapacitet og tilføjelse af batterisystem. Undersøger batterisystemets værdi uden VE-betragtninger
  • Udvidet VE: Referencescenariet med integration af betydelige mængder VE. Undersøger værdien af VE
  • Udvidet VE + batterisystem: Udvidet VE, sparet dieselgeneratorkapacitet og tilføjelse af batterisystem. Undersøger batterisystemets værdi med VE-betragtninger

VE-kapaciteten (sol og vind) var ikke optimeret i analysen, men holdt fast i de to udvidede scenarier, for udelukkende at undersøge batterisystemets værdi. I scenarierne, hvor et batterisystem tilføjes, blev det forudsat, at der kan spares dieselproduktionskapacitet, da batterisystemet vil bidrage til forsyningssikkerheden. 

Resultatet af analysen var, at et batterisystem på nuværende tidspunkt vil have en lille økonomisk værdi i Maniitsoq, hvis det integreres i det nuværende elsystem, mens det i Uummannaq – ved opførelse af et nyt elværk – først vil have økonomisk værdi hvis der samtidig forventes store mængder VE i fremtiden. I begge byer vil batterisystemer være mest attraktive ved integration af store mængder VE.

Projektet løb fra november 2020 til maj 2021.